Tanker lastet med russisk gass ankret opp utenfor Honningsvåg

Vladimir Voronin
LNG-tankeren Vladimir Voronin utenfor kysten av Honningsvåg 15. april 2023. (Foto: Kjell-Bendik Pedersen)

Et tankskip lastet med flytende naturgass fra det russiske selskapet Novatek ankret opp i et døgn utenfor Honningsvåg i Finnmark. Noe som stiller spørsmål ved norske sanksjoners tilstrekkelighet. Utenriksdepartementet har så langt ikke svart på HNNs henvendelse.

15.-16. april ankret tankeren Vladimir Voronin opp i et døgn utenfor kysten av Honningsvåg i Finnmark. Skipet kom fra Murmansk-området i Russland.

Fartøyet seilte under Bahamas´ flagg og fraktet russisk flytende gass fra Yamal-halvøya for Novatek – et russisk naturgasselskap som er sanksjonert av USA.

Vladimir Voronin var tidligere registrert i det russiske sjøfartsregisteret, men fjernet denne registreringen og unngikk dermed det norske havneforbudet som ble innført etter krigen i Ukraina. Fra 8. april 2023 har alle fartøy registrert i det russiske sjøfartsregisteret, uavhengig av hvilket flagg fartøyet er registrert under og uansett størrelse, hatt forbud mot å legge til i norske havner.

Det er gjort unntak for russiske fiskefartøy i tre nordnorske havner; Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes.

Fartøyet har også rederansvarsforsikring fra Assuranceforeningen Skuld, et internasjonalt sjøforsikringsselskap med base i Oslo.

Selv om Vladimir Voronins forsyningsstopp ikke er i strid med norske sanksjoner, viser hendelsen sammenhengen mellom internasjonal logistikk og energiforsyning, og Norges rolle. Utenriksdepartementet opplyste i forrige uke at de skulle komme med en kommentar, men har fremdeles ikke svart på High North News sin henvendelse. 

EU diskuterte i forrige måned et forslag om å forby import av russisk flytende naturgass i unionen. Dermed kan sanksjonene også strekke seg til gass-tankerene som seiler opp og ned norskekysten.

Honningsvåg som servicestasjon

Ifølge Kystvakten skyldtes ikke skipets stopp en nødsituasjon eller tekniske problemer, men et planlagt "besetningsbytte, forsyninger og muligens andre mindre tjenester."

Fartøyet dro fra den russiske øya Kildin utenfor kysten av Murmansk 12 timer tidligere, noe som stiller ytterlige spørsmål om behovet for bytte av besetning og proviantering i norske farvann.

Vladimir Voronin
Vladimir Voronins rute mellom 13. april og 25. april. (Kilde: MarineTraffic.com)

Valget av Honningsvåg som stoppested kan henge igjen fra tidligere besøk fra Yamal-tankere i Nord-Norge. Området ble tidligere brukt til skip-til-skip-overføring av flytende naturgass i samarbeid med norske Tschudi Shipping fra 2018 til 2020.

Selv på den tiden – før Russlands invasjon av Ukraina – ble dette samarbeidet kritisert av den amerikanske regjeringen og mottok en skarp irettesettelse fra norske myndigheter. 

– Siden skipet er for stort til å gå i havn i Honningsvåg, ankret de opp i det samme området hvor de tidligere har hatt skip-til-skip-overføring av flytende naturgass, forklarer korporal Jonny Karlsen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

Seniorrådgiver for Kystverket, Ruben Alseth, utdyper at Tschudis tillatelse for skip-til-skip-overføring av flytende naturgass fremdeles er gyldig. Tillatelsen ble gitt i 2019 og går ut i 2024.

Tschudi Shipping understreker i e-post til HNN at de "ikke har drevet med Russland-relaterte aktiviteter siden invasjonen av Ukraina 24. februar 2022," og at selskapet ikke innehar kunnskap om tankerens aktiviteter.

Det er enda uklart om norske selskaper leverte tjenester til Vladimir Voronin under anløpet i Honningsvåg.

Vladimir Voronin
Kart som viser ruten Vladimir Voronin tok til og fra Honningsvåg. (Kilde: MarineTraffic.com)

Endret registrering

Vladimir Voronin var tidligere registrert i det russiske sjøfartsregisteret. Men fordi russisk-registrerte fartøy ville bli underlagt sanksjoner – inkludert forbud mot å kjøpe rederansvarsforsikring – trakk fartøyets eiere tilbake registreringen i 2022.

Nå er skipet i stedet utelukkende registrert hos Bureau Veritas, et fransk sertifiseringsselskap.

Dersom fartøyet fortsatt hadde vært registrert i Russland, ville besøket 15.til 16. april vært ulovlig basert på den siste runden med norske sanksjoner.

Vladimir Voronin
Skjermdump av Vladimir Voronins skipsdokumenter som viser den tidligere russiske registreringen og rederansvarsforsikring. (Kilde: European Quality Shipping Information System)

Fartøyet opererer under en 25 års tidsbefraktning for Yamal Trade Pte Ltd., et datterselskap som er heleid av Yamal LNG, hvor Novatek er majoritetseier. Befraktningen varer til og med desember 2045.

Dermed leverer fartøyet utelukkende tjenester til Novatek – et russisk selskap som er blitt sanksjonert av USA som en del av sanksjonsregimet mot Russland – selv om fartøyet ikke eies eller drives av en russisk person eller enhet.

Som en ekspert på internasjonal skipsfart sier til HNN:

– Shippingindustrien er veldig god på å unngå forskrifter.

Les også:

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord