Sveriges utdanningsminister og kronprinsesse til forskningsekspedisjon på Svalbard

I midten av juni skal Sveriges utdanningsminister og kronprinsesse få innblikk i internasjonal polarforskning i Arktis – blant annet gjennom et seilas i Adventfjorden på Svalbard på den svenske isbryteren Oden. (Foto: Bernt Rostad)

For tida pågår en svenskledet ekspedisjon i Polhavet for forskning på hva som påvirker smeltingen av havis. 15. juni avrundes ekspedisjonen på Svalbard med besøk av Sveriges utdanningsminister Mats Persson og kronprinsesse Victoria.

7. mai begynte den svenskledede internasjonale forskningsekspedisjonen Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt (ARTofMELT) med isbryteren Oden i Polhavet.

Hensikten med ekspedisjonen er å undersøke når havisen begynner å smelte og hva som påvirker smeltingen.

Prosjektet involverer 38 forskere fra 19 institusjoner i ti land, og ledes av forskere ved Stockholms universitet. Det svenske Polarforskningssekretariatet er samordnende instans.

Ekspedisjonen avrundes 15. juni på Svalbard med besøk av Sveriges utdanningsminister Mats Persson (L) og kronprinsesse Victoria, skriver det svenske utdanningsdepartementet i en pressemelding.

Ministeren og kronprinsessen skal først seile i Adventfjorden på nevnte isbryter. Underveis vil forskerne fortelle om ekspedisjonen og polarforskningens betydning for å forstå klimaendringer og deres ringvirkninger. Delegasjonen skal også besøke Bjørndalen, der bredden i internasjonal klimaforskning på Svalbard vil illustreres.

Kronprinsesse Victoria har tidligere besøkt Svalbard i forbindelse med et forskningstokt med isbryteren Oden. Dette var i 2008 sammen med Norges kronprins Haakon og Danmarks kronprins Frederik.

Viktig datainnsamling

ARTofMELT tar utgangspunkt i en teori om at sterke strømmer av varm og fuktig luft trenger inn fra sør, og igangsetter smeltingen i nordlige deler av Polhavet. Hittil finnes få studier som beskriver hvordan dette skjer. Samtidig antyder forskning at slike varme luftstrømmer blir vanligere, kraftigere og mer langvarige som følger av global oppvarming.

Med isbryteren søker forskerne i denne ekspedisjonen å ta seg til områder der varmluft presser seg opp fra sør.

– For mer sikker vurdering av klimaet i framtida – i Arktis og globalt – behøves datamodeller der både disse luftstrømmene og prosessene de igangsetter er korrekt beskrevet. Å oppnå dette krever en forståelse som bare kan være basert på observasjon, skriver Polarforskningssekretariatet.

Med på forskningstoktet er også den svenske kunstneren Ida Rödén innenfor rammen av sekretariatets kunstnerprogram. Hun lager en kunstnerisk dagbok fra den totalt seks uker lange ekspedisjonen.

Foruten forskere fra Sverige, deltar forskere fra Tyskland, USA, Finland, Norge (UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen), Storbritannia, Canada, Danmark, Irland og Sveits.

LES OGSÅ:

Nøkkelord