Svensgaard fortsatt sykemeldt

Svensgaaard overtar etter Rune Rafaelsen, og skal til å begynne med pendle til Kirkenes. (Foto: Marit Markussen/Troms fylkeskommune)
Sekretariatsleder for Barentssekretariatet, Pia Svensgaard, er sykemeldt til 16 august.
Sekretariatsleder for Barentssekretariatet, Pia Svensgaard, er sykemeldt til 16 august.

Det opplyser stabssjef i Nordland fylkeskommune, Stig Olsen. Han har fungert som arbeidende styreleder i Barentssekretariatet siden Svendsgaard ble sykemeldt i begynnelsen av juni.

- Jeg forholder meg til at hun nå er sykemeldt.  Det har vært sommerferie hos oss som hos alle andre, og vi har fokusert på den ordinære driften, kommenter Olsen.

I slutten av mai ble det kjent at flere ansatte i Barentssekretariatet hadde signert et mistillitsbrev mot Svensgaard, som på daværende tidspunkt hadde fungert som sekretariatsleder i nærmere sju måneder.

- Vi har en veldig alvorlig situasjon, uttalte styrelederen den gang.

Svensgaard overtok formelt sett jobben etter Rune Rafaelsen ved årskiftet, etter en periode med overlapping.

 

Uavklart i Barents Observer

Det har også vært konflikter mellom det sekretariatseide nyhetsnettstedet Barents Observer og de nordnorske fylkeskommunene. Det er disse som står som eier av sekretariatet, som er organisert som et interkommunalt selskap. Driften både av Barentssekretariatet og Barents Observer finansieres i all hovedsak av Utenriksdepartementet.

I mai vedtok representantskapet for Barentssekretariatet at redaksjonen i Barents Observer ikke får jobbe under Redaktørplakaten, slik redaktør Thomas Nilsen og de ansatte i redaksjonen ønsker.  Både eierne og styret har klart gitt uttrykk for at de ønsker at Barents Observer skal være et informasjonsnettsted.

De nordnorske journalistlagene reagerte kraftig på vedtaket da det ble kjent.

Da High North News intervjuet fylkesrådleder i Nordland Tomas Norvoll i juni, var han først og fremst opptatt av at det måtte ryddes opp i uroen i Barentssekretariatet. Norvoll ga den gang uttrykk for å være overrasket over hvor mye oppmerksomhet vedtaket har fått:

- Det er jo ingen som har antydet at eller forsøkt å drive sensur. Barents Observer er en kjempesuksess, uttalte han, og minnet om at nettstedet aldri har vært underlagt redaktørplakaten.

- Det handler om det organisatoriske, mener Norvoll.


Får hjelp av Thor Woje

Ifølge arbeidende styreleder Stig Olsen hentes det nå inn ekstern hjelp for å løse floken i Barents Observer.

- Thor Woje er engasjert for å bistå styret med å utrede hva som vil være den mest hensiktsmessige driftsmodellen fremover, sier han.

Woje, som har lang fartstid i mediebransjen og som har vært redaktør blant annet for Nordlands Framtid og Romerikes Blad, har også virket som leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Woje har fått frist til begynnelsen av oktober med å komme med sin vurdering, og den vil legges frem  på et planlagt styremøte i slutten av samme måned.

Nøkkelord