Kronikk: Svaret er mer samisk kultur og mer kunnskap om samer

Åpning Bodø2024
«This is Sami land» stod det på jakka til artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen da hun var med og åpnet Bodø2024 Europeisk kulturhovedstad 3. februar. Det ble begynnelsen på en heftig debatt om hvem som kom først til landet, som i mange kommentarfelt endte i samehets. (Foto: Martin Losvik/Bodø2024)

Nordland er et område hvor samisk og norsk språk og kultur har levd side om side i generasjoner. Nordland strekker seg over fem samiske språkområder og dette er en del av det nordlandske mangfoldet som skal synliggjøres og løftes. Det er en selvfølge at samisk kultur skal vises og tar plass i åpningsseremonien til Bodø 2024.

Dette er et debattinnlegg. Alle meninger og oppfatninger er forfatterernes egne.

Bodø kommune, Sametinget og Nordland fylkeskommune har gjennom flere år hatt samarbeidsavtaler. Gjennom samarbeidsavtalene vil vi alle tre arbeide for å styrke samisk språk, kultur og historie. Vi vil fortsette å støtte opp under Bodø 2024 som en feiring av hele Nordland.

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverte sin rapport i juni 2023. Rapporten peker på at fornorskningen har vært altomfattende og har satt dype spor over hele landet. Det er ikke bare samer i dag som bærer konsekvensene av fornorskningspolitikken. Det gjør også den norske befolkningen. I kjernen er mangelen på kunnskap om samer hos majoritetsbefolkningen.

Det trenges blant annet et stort kunnskapsløft om det samiske Nordland og det samiske Bodø.

Det er derfor viktig å følge opp rapporten både regionalt og lokalt i hele landet. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har en viktig rolle å spille i oppfølgingsprosessen. Sámedigge, Bådådjo suohkan og Nordlánda fylkkasuohkan vil følge opp kommisjonens rapport og oppfordrer andre aktører til det samme. 

Samtidig er det viktig å bygge tillit og skape rom for gode debatter og samtaler mellom samiske og norske miljøer. Som åpningsseremonien viser, er kunsten en god inngang til samtale og debatt. Kunst skal provosere og engasjere og synliggjøre nye perspektiver. Vi ønsker debatt velkommen, men en debatt som ytrer samehets tar vi sterk avstand fra.

Sametinget, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune vil fortsette arbeidet med å styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv i årene framover. Bodø 2024 er en feiring som skal vare i et helt år. Nordlands mangfold bli uttrykt og synliggjort i over 1000 arrangementer. Vi ønsker alle velkommen til å delta i feiringen. 

At samisk språk, kultur og samfunnsliv har vært og er en del av Nordlands historie og kultur forplikter. Vårt felles svar til kritikken av åpningsseremonien blir derfor at vi må jobbe sammen for mer samisk kultur – ikke mindre.

Dette er saken:

Lørdag 3. februar åpnet Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.

Det 30 minutter lange showet fant sted på en flåtescene i Molobukta i Bodø.

Numrene besto av joik, samisk dans, fiskebåter med torsk, skuespillere i bunad og islender, fiolin og sang. I tillegg til akrobatiske innslag på land.

Forestillingen ble avsluttet av den samiske artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen.

«This is sami land» stod det på innsiden av jakken som hun viste publikum mot slutten av nummeret.

I dagene som fulgte, ble åpningen heftig debattert i media og sosiale media.

Mange støtter de kunsteriske valgene, men debatten tar også en retning mot samehets og rasisme.

Les også:

Nøkkelord