Svalbard: Snart klart for bygging av 250 nye studentboliger

Norges arktiske studentsamskipnads styre: I forgrunnen (f.v) direktør Hans Petter Kvaal og Johannes Utvåg (styreleder). Bak (f.v) Karin Lilleseth, Wenche Jacobsen, Steffen Eriksen Haneboe, Vibeke Guddingsmo, Dan Terje Nytrem, Merete Danilof og Vetle Langedahl. (Foto: AT plan og arkitektur).

Dagens studentboliger er skredutsatte, men snart kan svalbardstudenter fra inn- og utland se frem til å få bo i nye og tryggere boliger i Longyearbyen. Går alt etter planen vil 250 nye studentboliger stå klar innen neste sommer.

Det er klart etter at Nærings- og fiskeridepartementet har inngått en grunnleieavtale med Norges arktiske studentsamskipnad, for Elvesletta i Longyearbyen.

- Jeg er glad for at vi har kommet til en løsning som sikrer areal til bygging av nye studentboliger. Trygge boliger er grunnleggende for at Longyearbyen fortsatt skal kunne tilby unge mennesker fra hele verden muligheten til å bygge kunnskap om blant annet klimaendringer og havet. Dette er kunnskap som er avgjørende for å lykkes med det globale grønne skiftet, og for å utvikle bærekraftig arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H).

Det er Nærings- og fiskeridepartementet, som forvalter av den statlige grunnen, som har inngått avtalen med Samskipnaden.

Etter dødsskredet i 2015 ble det gjort en kartlegging i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som viste at flere hus – og blant annet elevboligene fra UNIS – Universitetet på Svalbard, ligger innenfor truede og usikre områder med stor fare for skred.

- Vi ønsker å flytte studentene til sentrum så fort det lar seg gjøre. Grunnen er at dagens hybler ligger i rød sone, og vi ønsker ikke at studentene skal bo der, uttalte direktør Hans Petter Kvaal ved Norges arktiske studentsamskipnad til HNN høsten 2017. 

Byggingen av Elvesletta studentboliger på Svalbard ble vedtatt på et styremøte i Samskipnaden i mars i fjor. Når disse står klar, vil Samskipnaden avvikle Nybyen studentboliger.

Direktør Hans Petter Kvaal sier den nye tomta ligger bra til, og at det har vært viktig for Samskipnaden at den er stor nok. Planen er å bygge 250 studentboliger.

- Nå får vi samlet alle i sentrum, og det er positivt og gjør også noe med Longyearbyen som sentrum, sier han.

-Nå skal dette ut på høring i teknisk utvalg, nå i februar. Går det gjennom der, vil vi være klar for å starte byggingen så raskt som mulig – og da regner vi med at de vil stå ferdige innen sommeren 2020, sier han til HNN.

 

 

 

Nøkkelord