Flytter studentboliger fra farlig skredsone på Svalbard

The student houses in Nybyen lie three kilometres from downtown Longyearbyen. According to Director Hans Petter Kvaal they are now to be moved to the town centre. (Photo: Norway’s Arctic Student Welfare Organisation)
Norges arktiske studentsamskipnad flytter studentboligene fra Nybyen og ned til sentrum av Longyearbyen. - Vi ønsker ikke at studentene skal bo der mer, sier direktør Hans Petter Kvaal.


Norges arktiske studentsamskipnad flytter studentboligene fra Nybyen og ned til sentrum av Longyearbyen. - Vi ønsker ikke at studentene skal bo der mer, sier direktør Hans Petter Kvaal.

Studentboligene som ligger i Nybyen, tre kilometer fra Longyearbyen sentrum ligger i en farlig skredsone. I følge en kartlegging utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter dødsskredet i 2015, viser det seg at flere hus, blant annet elevboligene for UNIS – Universitetet på Svalbard, ligger innenfor truede og usikre områder med stor fare for skred.

-Vi ønsker å flytte studentene til sentrum så fort det lar seg gjøre. Grunnen er at dagens hybler ligger i rød sone, og vi ønsker ikke at studentene skal bo der, sier Kvaal.

Han forteller at studentene som har bodd i Nybyen har måttet evakuere ved flere anledninger, og at samskipnaden ikke ønsker slike ugunstige forhold for sine leietakere.

-For oss er det viktig å ha de beste studentboligene, de mest sentrale og ikke minst skal de være sikre. Vi får bo der, men det er ikke tillatt å bygge nytt i disse områdene, sier han.

Gamle steinsprangavsetninger ligger i følge en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat tett på bebyggelse ved Nybyen. For samskipnaden er det på tide å bygge nye og tryggere boliger for studenter tilknyttet UNIS, universitetet på Svalbard. (Foto: Norges arktiske studentsamskipnad)

Tomt i sentrum

Tomta for bygging står allerede til disposisjon, et område som eies av Store Norske.

- Vi er veldig glad for at Store Norske stiller med en sentral tomt, på nedsiden av kulturhuset, sier Kvaal.

Han anslår et byggebudsjett på minst 100 millioner kroner.

- Det er mye penger. Vi betaler, men med ekstra tilskudd fra staten. Departementet er svært positiv, men vi vet enda ikke hvor mye tilskudd vi får. Håper på så mye som mulig, sier Kvaal.

Samskipnaden har allerede vært i møte med Longyearbyen Lokalstyre, UNIS og Store Norske om byggeplanene.

- Vi har hatt oppstartsmøte og vi opplever positivitet omkring flyttingen som i dag består av i alt 120 hybler. Går alt som planlagt, og slik jeg ønsker, vil tomta være ferdig regulert til våren. Studentboligene vil stå klar i 2019, sier Kvaal.

60-talls boliger

Studentboligene i Nybyen er brakker som ble satt opp på 1960-tallet som arbeidsbrakker tilknytter gruvedrift. I tillegg til studenthyblene er det andre boliger og næringsbygg i området. For lokalstyreleder Arild Olsen (AP), er det utfordrende å finne løsninger for nettopp bebyggelsen i Nybyen.

- En del av de som har bygninger i området har signalisert at de ønsker seg vekk, som samskipnaden. Og jeg skjønner at de ønsker å flytte. I tillegg har vi et galleri der med svært dårlig bygningskropp, sier Olsen.

Spørsmålet som nå verserer på Svalbard, er hvor stor aktivitet man ønsker i dette området.

- Vi diskuterer hvordan vi skal håndtere sikkerhetsbiten, og det diskuteres hvor mye aktivitet vi skal ha der. Nybyen representerer historien til Longyearbyen og vi kan ikke bare se på denne problematikken gjennom blårussbriller og et ensidig økonomisk hensyn, sier Olsen.

For Lokalstyreleder Arild Olsen (AP) er det viktig å poengtere Nybyens historie for Svalbard og ta den i betraktning når man nå skal igang med sikkerhetstiltak i området rundt. (Foto: Olav Søla/privat)

Komplekst bilde

For å gjennomføre sikkerhetstiltak er Svalbard avhengig av økonomisk støtte fra staten. Og nå som Longyearbyen og Svalbard er offer for den raskeste og mest brutale klimaendringen i verden, haster det å gjøre tiltak.

- Som sagt behøver vi minst 300 millioner for å totalsikre området mot naturfarer, og vi har laget en ambisiøs plan over tre år. Jeg håper at Nybyen kan brukes fornuftig i fremtiden, at ikke lokalbefolkningen og næringen her oppe blir låst til bysentrum. For det er håpløst å drifte Nybyen om vi ikke har god nok sikkerhet, sier Olsen.

Han mener det er åpenbart at usikkerheten handler om økonomi.

- Det er et krevende område teknisk sett med bratte fjellsider og skavler vinterstid som løser ut store skred. Og det vil være vanskelig for den lokale økonomien å bære kostnadene med sikring alene, sier Olsen.
SNØSKREDET PÅ SVALBARD: 
  • Snøskredet 19. desember 2015 gikk fra Sukkertoppen klokken 10.20 lørdag formiddag.
  • Kort tid senere blir elleve boliger totalskadd, og flyttet mellom 30 og 50 meter nedover. Ett av husene ble flyttet 80 meter av skredet.
  • 42 år gamle Atle Husby og 2 år gamle Nikoline Røkenes døde i snøskredet.
  • Ytterligere seks personer ble tatt av skredet.
  • Et hundretalls frivillige hjalp til i letingen etter personer. Ekstra letemannskaper, medisinsk personell og utstyr ble sendt opp til Svalbard i fire ambulansefly og ett Norwegian-fly.
  • Skredet var et flakskred, med en bruddkant på mellom 1,5 til 4 meter. Det var 200 meter bredt og cirka 5.000 tonn snø løsnet fra fjellsiden.
  • Årsaken til skredet var mye snø og vind som ble blåst mot Sukkertoppen fra øst. Snøen ble blåst over fjelltoppen og la seg i le på baksiden av fjellet, mot bebyggelsen.
(Kilde: NRK, NVE)

Nøkkelord