Statsbudsjettet 2023 Svalbard får penger til utdanning, industri og sikring av infrastruktur

Svea sentrum, Svalbard.
I statsbudsjettet 2023 bevilger Regjeringen 85 millioner kroner til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell. Slik så det ut da High North News laget reportasje fra Svea midt i mars. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Blant annet vil Regjeringen sikre infrastruktur i Ny-Ålesund som står i fare for å kollapse som følge av økt tining av permafrost.

I statsbudsjettet for 2023 vil Regjeringen blant annet sikre infrastruktur i Ny-Ålesund som står i fare for å kollapse som følge av økt tining av permafrost.

«Fordi permafrosten tiner, er det behov for omfattende tiltak for å holde vedlike, sikre og sette i stand bygninger og infrastruktur i Ny-Ålesund», skriver Regjeringen.

Det er selskapet Kings Bay AS som har ansvaret for vedlikeholdet og infrastrukturen i Ny-Ålesund, og regjeringen foreslår en varig økning på ti millioner kroner i drifts- og investeringstilskudd til selskapet. Videre foreslås en varig økning av tilskuddet for å dekke 17 millioner kroner i økte årlige kostnader til lufttransport mellom Ny-Ålesund og Longyearbyen.

Forlenger Gruve 7

Regjeringen vil også forlenge driftsperioden i Gruve 7, som allerede vedtatt av Store Norske på forrige styremøte.

«Med bakgrunn i dagens markedssituasjon for kull har Store Norske besluttet å forlenge driftsperioden i Gruve 7, og levere kull til industriproduksjon til sommeren 2025», skriver Regjeringen.

Beslutningen innebærer at Store Norske får produsert de tilgjengelige kullreservene i Gruve 7 på forretningsmessige betingelser, og at det ikke er behov for driftstilskudd fra staten i den gjenværende driftsperioden.

Opprydding i Svea

Regjeringen vil bevilge 85 millioner kroner til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell i 2023. Disse pengene vil brukes til å videreføre oppryddingen i prosjektets siste fase som er planlagt ferdigstilt høsten 2023.

Også Svalbard folkehøgskole skal få midler, og Regjeringen foreslår å øke ekstratilskuddet til folkehøgskolen med fire millioner kroner.

Regjeringen foreslår også et tilskudd på 158,3 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard.

Kutt i svalbardbudsjettet

Regjeringen foreslår kutt i Svalbardbudsjettet, skriver Svalbardposten. I statsbudsjettet er det foreslått å bevilge 376,4 millioner kroner i tilskudd til Svalbardbudsjettet. Det er 73 millioner kroner mindre enn budsjettet for 2022, skriver avisen. Regjeringen har foreslått en økning i bevilgningen til Sysselmesterens driftsutgifter fra 75 millioner til 86 millioner kroner.

Les også:

Nøkkelord