Styrker samarbeidet med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet

Utenriksdepartementet (UD) undertegnet i går nye samarbeidsavtaler med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet.

 

Utenriksdepartementet (UD) undertegnet i går nye samarbeidsavtaler med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet.

Avtalene vil gi departementet styrket faglig kompetanse i arbeidet med å fremme norske interesser i Arktis og i Antarktis.

- Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet besitter omfattende kompetanse på områder som er av stor betydning for Norge. Deres rolle som kunnskapsbank og premissleverandør, særlig i arktiske og antarktiske spørsmål, er helt avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid med å ivareta norske interesser internasjonalt. Med avtalene legger vi grunnlaget for et mer strategisk samarbeid i årene som kommer, sier statssekretær Bård Glad Pedersen i en pressemelding.

Instituttene har vært viktige samarbeidspartnere for departementet i en årrekke. Med avtalene som nå inngås, legges det ifølge UD opp til en mer strategisk dialog om konkrete aktiviteter, faglig rådgivning og samarbeidsprosjekter.

Den økonomiske støtten vil i år utgjøre 1,9 millioner kroner til Norsk Polarinstitutt, og 1,7 millioner kroner til Havforskningsinstituttet.

Tags