Støre støtter arktisk utviklingsbank: -En mulighet som bør vurderes

Nuuk Airport er blant de mange flyplassene grønlandske myndigheter ønsker å bygge ut, ikke minst for å kunne ta imot større fly enn Air Greenlands Dash 8. Den planlagte investeringsbanken for Arktis kan være en mulig finansieringskilde for en slunken selvstyrekasse.(Foto: Algkalv, Wikimedia Commons).
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, synes planene om en arktisk utviklingsbank er interessante. Guggenheim Partners står bak planene.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, synes planene om en arktisk utviklingsbank er interessante. Guggenheim Partners står bak planene.

Det store amerikanske investeringsselskapet, Guggenheim Partners, arbeider med planer om en egen arktisk investeringsbank eller –fond.

8770 milliarder NOK

Ifølge avisen business.dk vurderer Guggenheim Partners investeringsbehovet i Arktis til ca. 6.850 milliarder danske kroner, tilsvarende omkring 8.770 milliarder norske, bare i infrastrukturtiltak.
Ifølge samme avis er «superstar» i den internasjonale investeringsverden, Scott Minerd (investeringsdirektør i Guggenhaim Partners) en av hovedarkitektene bak planene om et arktisk investeringsfond.

Infrastruktur

Det første trinnet er etablering av det man kaller «The Arctic Investment Protocol», som ble presentert av Støre og Scott Minard under et pressemøte i samband med World Economic Forum i Davos forrige uke.

Tanken for investeringsbank for nordområdene er først å etablere et fond på flere milliarder dollar i startkapital, en kapital som primært skal investeres i infrastrukturtiltak.

Flyplasser på Grønland

Her kan for eksempel Grønlands planer om storstilte flyplassutbygginger og USAs tanker om bygging av en flåte moderne isbrytere til Alaska kanskje være aktuelle prosjekter.

Ifølge Guggenheim Partners er det allerede vist stor interesse til å skyte penger inn i fondet fra store pensjonskasser, fra statlige investeringsfond og dessuten fra forsikringsselskaper.

Database i år

Kapitalen i investeringsbanken for Arktis skal (eventuelt) bestå av innskudd fra private investorer og selskaper, lånekapital og dessuten innskuddskapital fra land i nordområdene.

Det er, stadig ifølge business.dk, ventet at Guggenheim Partners skal legge frem en database med oversikt over store, planlagte prosjekter i Arktis, sammen med potensielle investeringsmuligheter innenfor infrastruktur, i løpet av inneværende år.

Absolutt interessant

Jonas Gahr Støre, som altså er formann i Global Agenda Council on Arctic, sier til High North News at tanken eller planene om en investeringsbank for Arktis er interessant.

-Det man må spørre seg er jo om det er tilstrekkelig kapital, tålmodig kapital, innenfor de eksisterende institusjonene, eller om man trenger et fond eller en bank som er spesialisert mot nordområdene. Dette er en debatt som er på full fart opp, sier Støre.

Flere bilder av Arktis

Norges tidligere utenriksminister mener at den amerikanske våknende interessen for investeringer i nord har å gjøre med det han kaller «øyeåpnere» om at det ikke finnes ett, men flere bilder av Arktis.

-Dette er noe jeg har arbeidet med i årevis, og som det må jobbes med vedvarende, å minne folk både i EU og i USA om at Arktis er mer enn isøde, reinsdyr og isbjørn. Bare i Tromsø bor det flere mennesker enn i Canada, nord for 60 grader.

Oljefondet som investor?

-Ser du for deg at Norge, som nasjon, kan være en innskyter i en fremtidig arktisk investeringsbank?

-Jeg antar jo at Norge, som en nasjon med ressurser og med store interesser i virksomhet i nord, vil kunne se på investeringsmuligheter, med muligheter for avkastning med moderat risiko, som det sies om oljefondet innenfor for eksempel fornybarsektoren, sier Støre.

Ikke bare olje/gass

Han presiserer at det vil komme mange spennende investeringsoppgaver i nordområdene, og slett ikke bare innenfor olje- og gassektoren.

-Vi har sterke interesser innenfor den blå bio-økonomien, utvikling av mulighetene i havsøylen. Jeg anser at Norge har minst like sterke interesser av forskning og utvikling på dette området, som enhver annen nasjon, sier Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre til HNN.

 

Jonas Gahr Støre synes planene om en investeringsbank for nordområdene  virker spennende. Han presenterte «The Arctic Investment Protocol», sammen med Scott Minard, under et pressemøte i samband med World Economic Forum i Davos forrige uke. (Foto: Arne F. Finne).
Jonas Gahr Støre synes planene om en investeringsbank for nordområdene virker spennende. Han presenterte «The Arctic Investment Protocol», sammen med Scott Minard, under et pressemøte i samband med World Economic Forum i Davos forrige uke. (Foto: Arne F. Finne).

Tags