Sterk økning i sjømateksporten

Norge har så langt i år eksportert sjømat til en verdi av 51,8 milliarder kroner.Norge har så langt i år eksportert sjømat til en verdi av 51,8 milliarder kroner. 

Sammenlignet med fjoråret er det 3,6 milliarder mer, eller en verdiøkning på 7 prosent. 

Bare i september ble det eksportert sjømat for 6,7 milliarder kroner, for den enkeltmåneden er det en økning på 11 prosent, eller 682 millioner kroner, sammenlignet med september 2014. 

- En ny sterk måned for norsk sjømateksport skyldes blant annet at våre viktige nærmarked i EU kjøper mer laks til høyere priser i norske kroner enn de gjorde i samme periode i fjor. I tillegg er det vel verdt å nevne at USA har kjøpt 32 prosent mer laks så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Torskens vekst skyldes ikke minst at vårt viktigste torskemarked Portugal har kjøpt mer torsk til høyere priser sammenlignet med samme periode i fjor. Dette prisbildet henger blant annet sammen med en svak nedgang i årets torskekvoter. Underliggende for det hele er at eksporten er hjulpet av en svak norsk krone, sier Marit Rein, fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.


Laksen størst

Det er laksen som står for brorparten av eksportverdien hittil i år, med 33,6 av 51,8 milliarder. Eksporten av laks økte med seks prosent, eller 2 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets ni første måneder. Bare i september alene ble det eksportert laks for 4,3 milliarder kroner, som er en økning på hele 22 prosent. 

Snittprisen for hel, fersk laks var i september 41,76 kroner per kilo, mens den i september i fjor lå på 34,94 kroner. 

De største kjøperne av norsk laks i september var Polen og Frankrike.

Eksporten av ørret har gått ned med 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De største markedene for norsk ørret var Japan og Canada.  


Nedgang for sild og makrell

Eksporten av fersk torsk, inkludert filet, har så langt i år en verdi på 1,6 milliarder kroner, en økning på 22 prosent, eller 287 millioner kroner mer. Eksporten av fersk torsk i september var på 64 millioner kroner, en økning på hele 44 prosent fra i fjor. 

Klippfiskeksporten i år har hittil en verdi på 2,8 milliarder kroner, en økning på 17 prosent fra i fjor. Volumet har falt med 6824 tonn, mens verdien er gått opp.

Saltfisk representerte en eksportverdi på 958 millioner kroner. 

Silde- og makrelleksporten har gått ned fra i fjor. Eksportverdien for sild og makrell hittil i år er henholdsvis 1,5 og 1,6 milliarder kroner. De største markedene for sild er Ukraina og Polen, mens Japan og Nederland tar unna mest makrell. 

Tags