Statssekretær: - Et godt naboskap med Russland er viktig for Norge

Norwegian Ministry of Foreign Affairs’ Deputy Secretary Marit Berger Røsland (Conservatives) spoke to members of both the Norwegian Federation of Enterprise and the Norwegian-Russian Chamber of Commerce before the weekend. Here she’s photographed in Saltstraumen, just outside Bodø, Norway, last fall. (Photo: Hege Eilertsen)
- Russland er et tema som engasjerer og provoserer. Det er et godt tegn. Det er viktig med debatt om en stor og viktig nabo som Russland.


- Russland er et tema som engasjerer og provoserer. Det er et godt tegn. Det er viktig med debatt om en stor og viktig nabo som Russland.

Det uttalte Utenriksdepartementets statssekretær Marit Berger Røsland da hun fredag talte under et frokostmøte med Norsk-russisk handelskammer og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

– Vi ønsker å gjenopprette det normale naboskapet med Norge, uttalte den russiske ambassadøren Teimuraz O. Ramishvili i et intervju som High North News publiserte for halvannen uke siden.

Utenriksdepartementet (UD) ble i etterkant bedt om å kommentere utsagnene, men har vært svært ordknappe:

- Norske synspunkter på de temaene som tas opp i intervjuet er velkjente på russisk side, heter det i epost-svaret fra underdirektør Kristin Enstad i UD.

Statssekretær Marit Berger Røsland uttalte følgende til dem som deltok på frokostmøtet før helgen:

- La meg starte med å understreke at vår utenrikspolitiske linje overfor Russland ligger fast: Vi ønsker et godt naboforhold til Russland. Dette oppnår vi best med å være forutsigbare, konsistente, klare og faste i vår dialog med Russland. Vår erfaring er at dette bidrar til å redusere tvil, usikkerhet og misforståelser – og dermed potensialet for konflikt og uønskede hendelser. Samtidig erkjenner vi at det ikke er alltid vi er enige med naboen. Norge har derfor ­– sammen med likesinnede land – stått fast på folkeretten og forsvart viktige prinsipper for internasjonalt samkvem som svar på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. En god nabo må også kunne si ifra når man er uenig.

- Handelskammeret har en viktig rolle i å fremme og styrke næringssamarbeid mellom Norge og Russland og jeg vil benytte anledningen til å berømme dere for godt og resultatorientert arbeid, uttalte statssekretæren.

Styreleder Liv Monica Stubholt i Norsk handelskammer ga i forrige uke uttrykk for at Norges eksport til Russland burde ligget på et langt høyere nivå enn i dag.

– Norges eksport til Russland er på vel to -2- milliarder kroner. Den burde være 15 milliarder, sier hun.

Eksporten  til Russland har gått kraftig ned siden annekteringen av Krim i 2014, noe også den russiske ambassadøren trekker frem i intervjuet med High North News.

Her kan du lese hele talen til statssekretær Marit Berger Røsland.


Nøkkelord