Statsbudsjettet 2016: - Vi må vi brette opp ermene i nord

Fylkesleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), mener det er paradoksalt at regjeringen i en tid med stagnasjon i norsk økonomi rammer utviklingsmidlene i nord. Foto: Marius Fiskum
Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth liker ikke at regjeringen vil kutte i de regionale utviklingsmidlene.


Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth, liker ikke at regjeringen vil kutte i de regionale utviklingsmidlene (RUP).

- Regionale utviklingsmidler (RUP-midler) kuttes fra 111 millioner kroner i 2015 til 65 millioner neste år bare i Troms, sier Myrseth. 

Hun forteller at regjeringen i 2018 vil avvikle ordningen.

- Samtidig tas RUP-midlene våre ned med 11 millioner kroner for 2016, og til sammen blir det for oss 56 millioner kroner mindre i regionale utviklingsmidler bare på ett år.

Hun mener det er dramatisk.

- Også i Finnmark og Nordland ser vi kutt, påpeker Myrseth, og legger til at det er paradoksalt at regjeringen i en tid med stagnasjon i norsk økonomi rammer utviklingsmidlene i nord så hardt.

- Nord-Norge som utviklingsaktør svekkes. I praksis sentraliseres utviklingen i nord, mener hun.

Cecilie Myrseth er bekymret for at Troms skal tape vekstmuligheter.  Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no
Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth mener Nord-Norge må brette opp ermene og styre utviklingen i nord. Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Redd Troms taper vekst

Selv er Myrseth bekymret for at Troms skal tape vekstmuligheter.

- Fram til 2019 vil Troms få omkring 90 millioner i kutt i bevilgningene til båt og ferger. Samtidig blir ikke E8 Skibotndalen utbedret, sier fylkesrådslederen.

Hun mener det er bra at regjeringen satser på riksveiene, men all fisk i Troms da må fraktes over en fylkesvei.

- Dette er et statsbudsjett som undergraver vekstmulighetene for sjømat i Troms, mener Myrseth.Avvikler vekstmuligheter


Regjeringen foreslår også å avvikle tilskuddsordningen fiskerihavner.

- Det er et paradoks at regjeringens satsingsområde og en av Troms vekstmuligheter, ikke får viktig infrastruktur forbedret. Det henger ikke sammen, mener sier Myrseth

Hun mener statsbudsjettet har en beskjed til nordnorske politikere:

- Vi må bruke tiden fremover til å synliggjøre og fortelle at vi må få utvikle landsdelen selv.  Vi må brette opp ermene, for nå må landsdelen i fellesskap jobbe og sikre vår egen mulighet til å styre utviklingen i nord, avslutter hun.

Svekker utviklingen av Nordland

- Regjeringens statsbudsjett hindrer utvikling av Nordlandssamfunnet, sier fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen (Ap).


Han viser til at Høyre og Frp i regjering fortsetter å tappe Nordland for inntekter. Slik de gjorde med et nytt inntektssystem for landets fylker i fjor.

 - Som vi har vist slår det nye systemet svært uheldig ut for Nordland. I 2016 må vi kutte 60 millioner. Dette beløpet øker og utgjør 283 millioner frem til 2019, påpeker Torgersen. 


Undelig lesning

- Det er underlig når regjeringen omtaler dette i statsbudsjettet som «et bedre og mer rettferdig inntektssystem.». Faktum er at de flytter penger fra distriktsfylker som Nordland, til de folkerike fylkene i sør, sier fylkesråden.

Torgersen forsikrer at fylkesrådet kommer til å arbeide aktivt ovenfor Stortinget for å dokumenter de store kuttene som rammer Nordland.

-Kampen for et bedre inntektssystem for Nordland vil fortsette, understreker han.


Vil stanse utvikling av nye arbeidsplasser


- Regjeringen vil fortsette å kutte i pengene som skal gå til utvikling av nye arbeidsplasser i Nordland, sier Torgersen.
 
Han viser til forslag om å kutte omlag 11 millioner i såkalte regionale utviklingsmidler neste år.

- Dermed har Frp-Høyre regjeringen kuttet nærmere 80 millioner til næringsvekst og utvikling i Nordland, sier Torgersen.
 

Han mener dette er midler som har vært brukt til omstilling i Glomfjord, utvikling av et universitet i Nordland og vekst i den kraft-foredlende industrien. 

 -Det er meget spesielt at regjeringen kutter i arbeidet for å skape nye arbeidsplasser i en tid da norsk økonomi opplever svak vekst, og høyere arbeidsledighet enn på 20 år, avslutter Torgersen(Ap).Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til High North News at Nord-Norge soler seg i glansen av lav kronekurs. (Foto: NKF)

Tags