Statsbudsjettet 2016: Her er regjeringens nordområdesatsing

Regjeringen ønsker å videreføre nordområdesatsingen på et høyt nivå i 2016. (Foto: Regjeringen)
Regjeringen vil bruke tre milliarder kroner i statsbudsjettet på det de kaller konkrete tiltak innenfor nordområdesatsingen. I følge regjeringen er det en økning på 240 millioner kroner.


Regjeringen vil bruke tre milliarder kroner i statsbudsjettet på det de kaller konkrete tiltak innenfor nordområdesatsingen. I følge regjeringen er det en økning på 240 millioner kroner.

– Vi ønsker å videreføre Nordområdesatsingen på et høyt nivå, sier utenriksminister Børge Brende.

Nysatsingen kommer ifølge regjeringen i form av styrket militær tilstedeværelse i nordområdene , (Orion og u-båt 97, 1 millioner kroner), styrket beredskap gjennom forlenget seilingssesong for Sysselmannens tjenestefartøy (18 millioner kroner), økt bevilgning til geologisk kartlegging i nordområdene (115 millioner kroner), MARKOM2020 (oppfølging av maritim strategi – 20 millioner kroner) og utbedring av havn Longyearbyen (15 millioner kroner).

Regjeringen varsler også at de viderefører en rekke andre tiltak i nord:

  •  Kartlegging av mineralressursene i Nord-Norge (NFD ca 17, 5 millioner kroner)
  • Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen (SD 41,1 millioner kroner)
  • Bygging av nytt isgående forskningsfartøy (NFD 149 millioner kroner)
  • Mareano-programmet (kartlegging av havbunnen) (NFD og KLD 95 millioner kroner)
  • Framsenteret (forskning klima/miljø og nybygg) (KLD og KMD 202,2 millioner kroner)
  • BarentsWatch (overvåking av kyst- og havområdene) (SD 47 millioner kroner)
  • Satellittprogrammer med relevans for nordområdene: Egnos, Galileo og Copernicus (NFD 271,3 millioner kroner)
  • Videreføre tilskuddsordningene Arktis 2030, Prosjektsamarbeid med Russland og Atomsikkerhet under kap. 118/70 på et høyt nivå (UD 339,6 millioner kroner)

 

Tiltak som gjelder Nord-Norge og nasjonal transportplan, er ikke tatt med som en del av Nordområdepolitikken.

Om lag tre milliarder kroner foreslås i statsbudsjettet til konkrete tiltak innenfor de fem prioriterte områdene internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljøvern/sikkerhet/beredskap.
- Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen ønsker å videreføre nordområdesatsingen på et høyt nivå i 2016, sier utenriksminister Børge Brende. (Foto: Regjeringen)