-Statoil gjør for lite i nord

Styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen, fylkesråd for næring, Mona Fagerås og LO-sekretær i Nordland, Rita Lekang er alle sterkt kritisk til Statoils rolle når Aker Solutions nå fryser ned avdelingen i Sandnessjøen. (Foto: NFK).
Nordland fylkeskommune, NHO og LO i Nordland kritiserer Statoil etter at det er klart at Aker Solutions reduserer kraftig i nord. –Statoil må bruke sin posisjon, sier de tre.

 

Nordland fylkeskommune, NHO og LO i Nordland kritiserer Statoil etter at det er klart at Aker Solutions reduserer kraftig i nord. –Statoil må bruke sin posisjon, sier de tre.

Som High North News skrev allerede onsdag har styret i Aker Solutions nå bestemt at det aller meste av selskapets virksomhet i Tromsø legges ned, mens avdelingen i Sandnessjøen stenges for tre år – foreløpig.

Statoil får ansvaret

Nordland fylkeskommune, sammen med Lo og NHO i fylket, legger mye av ansvaret for dette på Statoil.

«Når nå Aker Solution sterkt reduserer sin aktivitet på Helgeland, kan dette få store konsekvenser for det øvrige næringslivet. Vi uttrykker derfor sterk bekymring for at lokale og regionale leverandører kan miste markedsadgang», heter det i en felles pressemelding, som fortsetter:

En nasjonal aktør

«Nordland fylkeskommune, NHO Nordland og LO i Nordland forventer at Statoil har et tydelig fokus på det at regionale og lokale bedrifter får reell mulighet til å levere til petroleumsvirkssektoren. Det er avgjørende viktig i de kommende forhandlingene med aktørene som har vunnet de store kontraktene på sokkelen utenfor Nordland. Statoil må bruke sin posisjon som en stor nasjonal aktør for å bidra til økt næringsutviklingen regionen».

De tre aktørene mener at Statoil har et særlig ansvar for fremtidig olje- og gassaktivitet i nord, og skriver at dersom selskapet ikke har det rette fokuset på regional næringsutvikling, så er det fare for at bedriftene vil vende seg bort fra petroleumsnæringen på Helgeland.

Ikke bærekraftig

«Resultatet vil da være at vi tilrettelegger for vekst, uten at det fører til utvikling og arbeidsplasser. Det er ikke bærekraftig. Samtidig står petroleumsnæringen i fare for å miste støtte i befolkningen og næringslivet i regionen.

Det er en nasjonal oppgave å sørge for at petroleumssektoren bidrar til vekst og utvikling i hele landet. Det er derfor avgjørende viktig at Statoil tar et aktivt samfunnsansvar i sine fremtidige kontraktstildelinger», heter det i pressemeldingen fra Nordland fylkeskommune, LO og NHO.
Les også "Aker Solutuions legger ned i Tromsø, men beholder enkelte ansatte"

Tags