Søreide: - Stabiliteten i nord ingen selvfølge

- Stabiliteten og samarbeidet i nord er et resultat av de arktiske statenes harde politiske arbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. (Foto: Arne F. Finne).
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er en av 13 fra det offisielle Norge som skal delta på ministermøtet i Arktisk Råd neste uke. (Foto: Arne F. Finne)

- Det er ingen selvfølge at nordområdene er preget av samarbeid og stabilitet. Det er resultatet av hardt politisk arbeid fra alle.

Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide under Arctic Frontiers i Tromsø denne uken. Utenriksministeren understreket at den nordlige regionen i all hovedsak er preget av nettopp samarbeid og stabilitet.

Hardt politisk arbeid

- Det er ikke alle regioner i verden som kan karakteriseres på samme måte, sa Søreide, og pekte på at det ligger "hardt politisk arbeid" bak.

- Det handler om de politiske beslutningene vi tar, og det handler om de åtte arktiske statenes interesse av å holde spenningen nede og samarbeidet gående innenfor stabile rammer.

Les også: - Russland er en ansvarlig aktør i Arktis 

De arktiske statene ar en hel rekke felles utfordringer, det er svært mange forhold vi ikke kan løse på egen hånd, ett og ett land, sa Søreide blant annet – og trakk frem den norsk-russiske forvaltningen av torskestammen i Barentshavet som et suksesseksempel.

Et eksempel for andre regioner

- Det er et av de mest vellykkede bilaterale samarbeidene man har sett, og det er et eksempel også for andre regioner, på hvordan man faktisk kan løse slike saker av felles interesse, sa utenriksministeren.

Les også: Det blir ingen dialog av å snakke med seg selv

Ine Eriksen Søreide trakk også frem resten av verdens store interesse for Arktis som en utfordring da arktiske statene må forholde seg aktivt til.

- Ikke-arktiske stater har interesser i Arktis, det må vi leve med og ta hensyn til, ikke minst av hensyn til det unike naturmiljøet i nord. Det krever at det finnes omforente lover og regler som følges av alle. Også dette viser viktigheten av at stabiliteten og samarbeidet fortsetter, sa Søreide.

Nordområdemelding uten store endringer

Regjeringen har akkurat startet arbeidet med en ny nordområdemelding, en melding som etter planen skal forelegges Stortinget høsten 2020.

Ifølge utenriksminister Søreide blir det ikke store endringer å spore i meldingen.

- Det blir en god del oppdateringer på enkelte områder, ikke minst innenfor infrastrukturtiltak, der vi må se på sammenkobling av ulike hensyn og saker.

Videre vil selvsagt klima og miljø bli viet stor oppmerksomhet, og på enkelte områder vil vi ta inn at det kommer nye initiativer. Vi ser av flere forskningsrapporter at det kan fokuseres bedre på koblingene mellom forskning og næringsliv.

Det tror jeg blir en viktig del i den nye meldingen, sa Ine Eriksen Søreide.

 

Nøkkelord