- Russland er en ansvarlig aktør i Arktis

- Jeg er glad for at Ine Eriksen Søreide slår fast at Russland er en ansvarlig aktør i Arktis, sier Russlands ambassadør i Norge, Teimuraz O. Ramishvili. (Foto: Arne F. Finne).
- Jeg er glad for at Ine Eriksen Søreide slår fast at Russland er en ansvarlig aktør i Arktis, sier Russlands ambassadør i Norge, Teimuraz O. Ramishvili. (Foto: Arne F. Finne). // - I am glad [Norwegian Defense Minister] Ine Eriksen Søreide states that Russia is a responsible actor in the Arctic, says Russia’s Ambassador to Norway, Teimuraz O. Ramishvili. (Photo: Arne F. Finne)

Både Russlands ambassadør og Norges utenriksminister slår fast at Russland er en ansvarlig aktør i nord. USAs manglende engasjement er mer problematisk.

- Når vi snakker om militær aktivitet i Russland, så må man huske at det ikke er snakk om internasjonalt farvann eller områder, men om russisk territorium, sier Russlands ambassadør i Norge.

- Når Norge og NATO arrangerer den største øvelsen siden den kalde krigen, og det skal betraktes som en forsvarsøvelse, mens en russisk øvelse blir til en utfordring, da snakker vi nok mer om propaganda enn om realiteter.

Ferdig modernisert i 2020

Den russiske ambassadøren til Norge, Teimuraz O. Ramishvili, var blant tilhørerne under åpningen av konferansen Arctic Frontiers 2019 i Tromsø mandag.

Russland var ikke representert i panelet som debatterte "The State of Arctic", men naturlig nok ble landet nevnt opptil flere ganger. Også av Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide.

Les også: Søreide: - Stabiliteten i nord ingen selvfølge

Søreide sa blant annet at selv om man ikke liker den store russiske militære aktiviteten i nord, så går samarbeidet på svært mange andre områder bra mellom de to nabolandene.

Russlands ambassadør gjentar at den russiske moderniseringen av forsvaret i nord vil være ferdigstilt i 2020, og at det vesten ser på som en sterk styrkeoppbygging på russisk side er bare det – en modernisering som er nødvendig etter mange år uten vedlikehold.

Vanlig å øve i nord

- For oss er det også helt vanlig at vi øver og tester nytt utstyr i nord, vi har alltid gjort det, påpeker Ramishvili.

- Det som skjer i øyeblikket er egentlig mer propaganda enn realpolitikk fra egge sider, det vi egentlig trenger er innsyn og åpenhet mellom militære ledere for å redusere spenning og misforståelser oss imellom. Også NATOs øvelser ses på som naturlige, men vi mangler den viktige åpenheten.

Når vestens ledere ikke vil møte russiske militære ledere, så vil spenningsnivået fortsatt holde seg høyt. Fra russisk side er vi helt åpne for å ta opp igjen slik kontakt, det er opp til dere, sier ambassadør Ramishvili til High North News.

Russland er en ansvarlig aktør

- Den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide, presiserte at samarbeidet med Russland på de fleste andre områder går mer eller mindre som normalt, at det er utstrakt kontakt mellom landene?

- Jeg er enig med henne, og jeg synes det er positivt at hun, på denne måten, informerer det internasjonale samfunnet om at samarbeidet med Russland, trass i spenning på enkelte områder, går bra.

Hun slår fast at Russland er en ansvarlig aktør i Arktis, bilateralt med Norge og multilateralt gjennom Arktisk råd. Det tolker jeg positivt, sier Ramishvili.

USA og Trump kompliserer samarbeidet

- Det faktum at USAs president, Donald Trump, tilsynelatende ikke bryr seg stort om hva som skjer i nordområdene, gjør det ting enklere eller mer komplisert i nord for Russland, når det gjelder å fremme egne interesser?

- Det gjør alt mer komplisert, inkludert i de arktiske områdene. Arktiske forhold er langt mer komplisert enn mye annet, det er ikke noe vi kan forhandle om og løse en gang for alle – det er noe som vil være her i all overskuelig tid. Vi er her, vi kommer ikke til å flytte fra Arktis, og Arktis vil ikke flytte på seg. Vi bor her, vi virker her og det vil vi gjøre også i fremtiden. Det krever samarbeid hele veien.

Ramishvili tror USAs manglende engasjement i nord blant annet skyldes det han kaller den amerikanske "business first" mentaliteten.

- Det bor få mennesker i Alaska, mange av dem som bor der er urbefolkning. For våre to land, Norge og Russland, er situasjonen annerledes. Vi har ganske store deler av befolkningen boende i nordområdene, vi har stor verdiproduksjon i nord.

Driver ikke veldedighet

Den russiske ambassadøren tror at amerikanernes interesse for, og engasjement i nordområdene vil komme litt etter litt.

- Fremdeles er både olje- og mineralvirksomheten i Alaska ganske ny virksomhet, men etter hvert som den vokser vil også interessen stige. Og også USA vil være avhengig av at man samarbeider, at det er tillit mellom landene i nord.

Det er selvsagt ingen av de arktiske landene som driver med veldedighet, alle ønsker å tjene penger på det de gjør, men verden kan komme i den situasjonen at svært få land, de arktiske statene, vil måtte dele ressursene i nord med resten av verden.

Da tenker jeg ikke bare på olje og gass, der det er store ressurser, men også på mineraler og ikke minst på mat. Havnæringene i nord kan bli uhyre viktige for hele verden, og dette vil dessuten skape mange arbeidsplasser. Alt dette krever tett og godt samarbeid mellom de arktiske statene, mener Ramishvili.

Sterke stemmer i nord

- Det som virkelig er viktig nå er at ingen av aktørene i nord har krysset "the red line". Alle nasjonene opptrer forsiktig og ansvarlig, noe som slett ikke er like enkelt med det politiske klima som hersker.

Heldigvis finnes det sterke stemmer i nord, stemmer som forsøker å demme opp for negativ politisk utvikling, på alle områder, fra økonomi til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Dette er viktig for fortsatt å ta vare på de nordlige områdene, som betyr så mye for hele verden.

Teimuraz O. Ramishvili er imidlertid bekymret for manglende investeringer i nord. Det som skjer i øyeblikket er for smått, mener han.

- Arktis trenger svære investeringer hvis det skal spille den viktige rollen området kan gjøre. Men hvordan skal vi kunne få til det når noen nasjoner er utestengt, eller sanksjonert bort?

En nasjon alene kan ikke reise den kapitalen som trenges i Arktis, men så lenge man opprettholde de økonomiske sanksjonene mot Russland, så finnes det ikke noe svar på dette spørsmålet, avslutter Russlands ambassadør til Norge, Teimuraz O. Ramishvili.

 

Nøkkelord