Søreide på Agenda Nord-Norge: - Vi må ha en aktiv alliansepolitikk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at Barentssekretariatet har bred støtte i Stortinget. (Foto: Christine Karijord)
- Vi må ta høyde for at konflikter som oppstår andre steder i verden, kan eksporteres til oss i nord, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. På agenda Nord-Norge i dag snakket hun både om betydningen av å styrke Etterretningstjenesten, og viktigheten av å føre en god alliansepolitikk.


- Vi må ta høyde for at konflikter som oppstår andre steder i verden, kan eksporteres til oss i nord, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. På Agenda Nord-Norge i dag snakket hun både om betydningen av å styrke Etterretningstjenesten, og viktigheten av å føre en god alliansepolitikk.

- Uten den kraftige styrkingen vi nå legger opp til av Etterretningsstjenesten, er det vanskelig å følge med på det som skjer, sier Søreide om forslaget til neste års statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår, som tidligere kjent, å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner. Målet er å gjennomføre en nødvendig modernisering, både teknologisk og kapasitetsmessig.

Som første innleder på konferansen brukte forsvarsministeren blant annet taletiden på å snakke om betydningen av delelinjeavtalen Norge og Russland inngikk for noen år siden, samt på å understreke hvor viktig nordområdene er for norsk sikkerhet.

Den viktige balansen - og alliansene

- Nordområdene er et militærstrategisk område av betydning, understreker hun.

Norge må ha et balansert forhold til Russland, sier Søreide. Hun snakker om fasthet og utvetydelighet i fordømmelsen av landets annektering av Krim - og brudd på folkeretten - på den ene siden, og grenseoverskridende folk til folk-samarbeid, på den andre. 

- Fortsatt er heldigvis ikke nordområdene preget av konflikt, kommenterer hun, og trekker inn de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk; Norges NATO-medlemskap og den kollektive sikkerheten og samarbeidet.
 
Norge og Russland har en felles interesse av stabilitet og forutsigbarhet i nord, minner forsvarsministeren.

- Likevel må vi som politikere være realistiske, sier hun og viser til at Russland - med nettopp annekteringen av Krim - har vist seg villig til å bruke militærmakt for å oppnå det de ønsker. 

- Russland har både evne og vilje til å oppnå interessene sine, og det skaper usikkerhet om intensjonene, sier Søreide.


God kommunikasjon med Nordflåten

Interessefellesskapet landene imellom er viktig, og det samme er et samarbeid der det er mulig, mener hun. Kystvaktsamarbeidet og felles grensevakt er noe av det som allerede fungerer godt, mener forsvarsministeren.

- Vi har helt bevisst valgt å opprettholde vår åpne linje mellom Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan og Nordflåten, sier hun, og legger til at dette er med på å bidra til at misforståelser unngår. 

- Vi ønsker at den kommunikasjonen skal fortsette å gå, og det gjør den også. Det er det mange av mine NATO-kollegaer som misunner oss, for der opplever mange at bare de tar kontakt, så kan det oppleves som en provokasjon, sier hun.

- NATO-medlemskapet er hjørnesteinen i vår forsvars- og sikkerhetspolitikk, understreker hun.

- Vi må ha en aktiv alliansepolitikk, og bidra substansielt til NATO, er den klare meldingen fra Søreide.

Om tre år er det Norges tur til å være vert for den neste høyprofil-øvelsen til NATO. Det er knappe to uker siden "Trident Juncture 2015" startet, blant annet i Spania og Portugal. Dette er den største NATO-øvelsen på 15 år.

  

Tags