Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kommer også til Bodø i neste uke. (FOTO: Mats Grimsæth/Forsvaret)
Det foreslåtte løftet vil gjøre Etterretningstjenesten bedre i stand til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer, mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. (Foto: Forsvarsdepartementet)

Vil øke bevilgningen til E-tjenesten med 370 millioner kronerRegjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner. Målet er å gjennomføre en nødvendig modernisering, både teknologisk og kapasitetsmessig.

– Regjeringen foreslår en vesentlig styrking av Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner, hvorav 250 millioner er friske midler. Et slikt løft vil bidra til å gjennomføre en nødvendig teknologisk og kapasitetsmessig modernisering, og den vil gjøre Etterretningstjenesten bedre i stand til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Det er også viktig å understreke at Etterretningstjenestens leveranser gir bedre situasjonsforståelse for hele Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Nødvendig omstilling, i en ny tid

Det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg, og det stiller økende krav både til situasjonsoversikt og -forståelse. Norges evne til å håndtere det uforutsette må styrkes.

Behovet for en effektiv og relevant utenlandsetterretningstjeneste øker i takt med en større usikkerhet i våre nærområder, men også i flere områder i verden for øvrig, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding i forbindelse med forslaget.

– Regjeringen tar den nye sikkerhetspolitiske situasjonen alvorlig, og følger opp sin uttalte målsetting om å styrke Forsvaret på områder som gir økt operativ evne på kort og lang sikt. En betydelig og reell styrking av Forsvaret må til for å sikre fremtidige relevante og moderne militære kapasiteter, uttalte forsvarministeren etter fremleggingen i går.

Her kan du se hvordan hun oppsummerer forsvarsbudsjettet for 2016.


I tråd med rådene fra forsvarssjefen

Prioriteringene er ifølge Forsvardepartementet i tråd med forsvarssjefens militærfaglige råd som ble lagt frem 1. oktober, med fokus på økt situasjonsforståelse og operativ evne, særlig i nord.

Totalt foreslås det for neste år en økning i forsvarsbudsjettet på 9,8 prosent. Hoveddelen av økningen i budsjettet går til kampflyet F-35, som beskrives som «Forsvarets viktigste kjernekapasitet».

– De nye fagmilitære rådene vitner om at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har et betydelig økt ambisjonsnivå i nordområdene, uttalte professor Rolf Tamnes i ekspertgruppen for Forsvaret av Norge, da HNN intervjuet ham for en uke siden.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.