Skatter og avgifter skal hjelpe Grønland på fote

Selvstyreleder Kim Kielsen får så hatten passer av de grønlandske rederne. (Ill: Google maps/ Foto: Inatsisartut)
Nye avgifter og beskatning av innskudd i utenlandske pensjonsordninger skal bidra til å redde Grønlands økonomi.

 

Nye avgifter og beskatning av innskudd i utenlandske pensjonsordninger skal bidra til å redde Grønlands økonomi.

Det skriver lederen av selvstyret på Grønland, Kim Kielsen fra Siumut, i en artikkel som er lagt ut på hjemmestyrets nettsider ved åpningen av parlamentssamlingen denne våren. 

Det fremgår ikke helt hvordan, men Kielsen og hans koalisjonsregjering (Naalakkersuisut) vil at innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger skal beskattes på Grønland.

Ressursavgift på fisk

Ifølge Kielsen antar man at omkring 30 prosent av samlede pensjonsutbetalinger skjer i utenlandske ordninger, og den beskattes først når den betales ut. Dette er noe han mener det må endres på, ved at det blir innbetalingene som beskattes og dermed komme landet til gode, ikke utlandet.

Den samme typen argumentasjon ligger bak ønsket om å innføre en ressursavgift på torsk, sei, hyse og rødfisk, og å utvide denne avgiften for pelagisk fisk til å omfatte mer enn bare Øst-Grønland.

-Dette vil også bidra til å gi samfunnet som helhet et mer langsiktig og samlet økonomisk utbytte av landets ressurser, skriver Kim Kielsen.

«Avskrekkingsavgifter»

Kielsen tar også et lite oppgjør med tiltagende fedme og usunn livsstil – og vil gjerne innføre avgifter for å bøte også på dette.

-Avgifter kan brukes forebyggende, for å unngå an for usunn livsstil i befolkningen, skriver formannen.

-I bybildet ser vi unge og voksne som drikker energidrikker, noe som kan være svært usunt. Naalakkersuisut ønsker å bidra til å redusere forbruket av disse usunne produktene gjennom å innføre en avgift på energidrikker og andre drikkevarer med koffeininnhold, varsler det grønlandske selvstyret.

Økonomi og uran blir sentralt

Det grønlandske parlamentet, Inatsisartut, skal være samlet frem til begynnelsen av juni, og det er klart at økonomien kommer til å stå sentralt i flere debatter.

Et annet viktig spørsmål, som garantert kommer til å få mye oppmerksomhet under vårsamlingen, er forholdet til utvinning og eksport av uran.

Kielsen er innom dette temaet i sin artikkel: -Naalakkersuisut foreslår at lovgivningen på dette området skal sikre at radioaktivt materiale fra Grønland aldri skal anvendes til annet enn fredelige formål, og at Grønland skal kunne delta i internasjonalt bistandsarbeid som angår radioaktive materialer.

 

 

Tags