Laksebedrifter i Nord-Norge strever med å finne transport til fisken

Trond Davidsen er viseadministrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Han sier flere bedrifter nå bruker mye tid på å skaffe transport til å frakte laksen. (Foto: Siv Dolmen / Sjømat Norge). 

Det meldes for tiden om rekordsalg og stor etterspørsel etter laks. Men for bedrifter i Nord-Norge er det nå utfordrende å finne transport for å få fraktet fisken sørover. 

Store volumer med laks sendes for tiden ut i markedet. Norsk lakseeksport var ifølge Norges Sjømatråd rekordsterk i årets augustmåned og den gode trenden fortsetter også inn i september. 

– Det er et sterkt marked nå, noe som ikke er uvanlig på høsten. Men det kommer tidligere enn hva vi har sett andre år og kan ha sammenheng med at samfunnet åpner opp og at aktiviteten øker i Europa og andre steder, forklarer viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge til High North News. 

Samtidig som at etterspørselen er høy, meldes det også om utfordringer i nord. 

Lakseeksportører i landsdelen sliter nemlig med å skaffe nok transport for å få fraktet fisken sørover til markedene; det meldes om manko på lastebiler, sjåfører og biler med traller (en container på hjul).

Davidsen i Sjømat Norge sier de har fått tilbakemeldinger om at situasjonen er krevende. Han forteller at nordnorske bedrifter må bruke mye tid på å finne ledig transport. 

For få kommer i retur nordover

– Store volumer går ut nå. Samtidig er det en ubalanse mellom nord og sør i landet når det gjelder hvor trallene befinner seg, sier direktøren og fortsetter: 

– Verken biler, sjåfører eller traller befinner seg i Nord-Norge i tilstrekkelig grad. Det handler om at vi eksporterer mer gods ut enn vi importerer. Det finnes ledig transport på Østlandet, men det innebærer at man må hente en tom bil opp til nord. Det blir dermed ekstrakostnader for både tur- og returfrakt.

Davidsen forteller at situasjonen er unormal for denne tiden av året. Slike logistikkproblemer oppstår gjerne i de travle ukene i følge med julesalget. 

– At det er manko på transport i nord er imidlertid ikke noe nytt. Vi opplevede blant annet det samme for hvitfisk-sektoren i Finnmark sist vinter. Da slet bedrifter med å få tak i transport.

Presses på tid og ressurser

Logistikk-koordinator Jan Robert Røli-Gjervik i Polar Quality. (Foto: Privat).

Logistikkansvarlig i eksportselskapet Polar Quality Jan Robert Røli-Gjervik bekrefter også at situasjonen stadig er utfordrende. Han har sett tendensene før, men sier det ikke har vært så ekstremt som nå. 

– Før fikk vi omtrent daglige eposter fra transportselskaper som hadde ledige biler, men det er nesten fraværende nå, sier han. 

Til tross for at leveringstiden kan forsinkes med et helt døgn, legger logistikk-koordinatoren imidlertid til at de har kommet i mål med alt som skal ut. Men, det går altså mye mer tid og ressurser til å skaffe denne transporten enn tidligere. Kostnadene kan også øke i form av erstatningskrav når leveringene blir forsinket.

Polar Quality selger fisk fra en rekke lakseprodusenter i Nord-Norge. De henter gjerne fra fem-seks anlegg i uka, forteller Røli-Gjervik. Det er naturligvis nødvendig med biler på landeveiene når selskapet skal hente fisken så langt nord som Hammerfest. 

Han sier det nødvendigvis ikke bare er traller det er manko på. Dersom det finnes ledige containere, kan det være mangel på lastebiler og sjåfører som skal frakte trallene. Det fraktes en del med jernbanen, men i det siste har det også blitt meldt om flere fulle tog.

Stadig mer laks skal produseres 

– Jeg tror dette er noe vi kommer til å se mer av framover. Det er stadig mer laks som skal produseres og eksporteres fra Nord-Norge enn før, sammenlignet med gods som skal nordover, legger han til. 

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at regjeringen har ambisjoner om å femdoble dagens produksjon av laks og ørret innen 2050. 

– Det er mange produsenter som skal øke produksjonen ganske mye. Og skal vi ennå ha de samme antall biler som nå? Løsninga kan innebære at man er nødt til å gjøre forandringer på logistikken.

Transportproblemene gjør seg særlig gjeldene nord for Bodø/Salten-området. – Fra Bodø går det an å frakte mye fisk med toget. Tidligere i år ble det også satt opp nye rutetilbud som har tatt store mengder med fisk, særlig laks, sier Davidsen i Sjømat Norge. (Foto: Svein Arnt Uhre/CargoNet).

Kan bedre seg snart

Hvordan påvirker dette lakseoppdretterne, Davidsen? 

– De som har mulighet til å holde fisken i merd forsøker nok det. Men det er imidlertid visse begrensinger satt av myndighetene med tanke på maksimalt tillatt biomasse (MTB) som man kan ha i sjøen. Det kan ikke selskapene overskride. Dersom man blir nødt til å slakte og selge ut betyr det at man må bruke mye tid på å skaffe transport, sier direktøren i Sjømat Norge. 

Han legger imidlertid til at situasjonen kan bedre seg om ikke altfor lenge. 

– Vi ser at det har gått ut store volumer nå. Det gjør at muligheten man har til å slakte mer fisk blir mindre framover. Etterspørselen vil nok fortsatt være god, men det blir et mindre tilbud til markedet fordi det har blitt solgt så mye den siste tiden.

Containermangel

Det er ikke bare i Nord-Norge det har oppstått logistikkproblemer. Det meldes om både containermangel og mindre tilgang på sjåfører flere steder.

Visedirektøren i Sjømat Norge sier det nå handles mer globalt og at det har oppstått logistikkutfordringer. Det er blant annet mangel på logistikkarbeidere. Han legger videre til at opphopingen av containere i Asia også har påvirket norske bedrifter. 

– De som selger fryst torsk eller fryst pelagisk fisk, som sild og makrell, har tidvis slitt med tilgang på transport. De kan støte på problemer med å skaffe containere eller at tilgangen blir svært kostbar, avslutter han. 

Les også

Nøkkelord