Sjefsøkonom Andreassen: - Det vil gå bedre i nord

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i Swedbank, mener Nord-Norge fremstår som en noså robust region. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no)
Kan vi stole på de gode prognosene for næringslivet i nord? Ja, mener sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank. Deler av forklaringen ligger i at det er dårlige tider for oljebransjen, mener han.

Kan vi stole på de gode prognosene for næringslivet i nord? Ja, mener sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank. Deler av forklaringen ligger i at det er dårlige tider for oljebransjen, mener han.

- Heldigvis har ikke oljeaktiviteten kommet så godt i gang i nord. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, sier sjefsøkonom Andreassen på telefon til High North News.

Ifølge Sparebank 1 Nord-Norge’s (SNN) ferske konjunkturbarometer viser prognosene – på samtlige parametre – langt bedre tall for det nordnorske næringslivet, enn for resten av landet.

SNN’s konsernsjef Jan-Frode Janson spår - blant annet - solid økonomisk vekst i eksporten fra Nord-Norge.

Mens resten av landet jevnt over kan forvente en eksportøkning på en prosent, kan Nord-Norge forberede seg på hele sju prosent økning inneværende år. Sjømat, kraftforedling og reiseliv er de tre næringene som kan forvente høyest eksportvekst. Prognosene er også lovende hva vekst i sysselsettingen i Nord-Norge gjelder.

 

Støtter optimistisk Janson

- Relativt sett er det nok god grunn til å være enig i det Janson sier, mener Swedbank’s sjefsøkonom.

- Nå er det vel heller ikke så gode utsikter for oljenæringen i Nord-Norge, legger han til, og avslører at han ikke har all verdens tro på oljeutvinning i Barentshavet.

- I Nord-Norge er bare mellom 3 og 4 prosent av sysselsettingen relatert til oljenæringen. På landbasis er tallet rundt 13 prosent. Oljenæringen betyr altså tre ganger så mye for resten av landet. I Oslo og Akershus er en av ti ansatt i oljenæringen, sier han og oppsummerer med at oljenedturen slår langt hardere ut på Østlandet -  og for eksempelvis i petroleumsregionen Rogaland.

 

Flere vil konkurrere i nord

- Konjunkturene i Norge er vanligvis veldig like, sier Andreassen.

- Nå er Nord-Norge den landsdelen som rapporterer om mest vekst.

Han ser ikke bort fra at det nå kan bli slik at en del virksomheter, som tidligere har vært "aggressive" i eksempelvis Rogaland, kan komme til å skue mer nordover – for å ta opp konkurransen der.

Sjefsøkonomen trekker ellers frem at det for nordnorsk eksport, hvis vi ser bort fra oljebransjen, er gunstig at kronekursen har falt. Dette kan slå positivt ut både for reiseliv og nordnorsk eksport av fisk, sier han.


Robust landsdel

-  Virksomheter i Nord-Norge står i en langt bedre, og konkurranseforbedrende situasjon, sier sjefsøkonomen.

Alt i alt fremstår regionen i disse dager som nokså robust, mener Andreassen. 

Bildet er likevel nyansert, minner han om – og eksemplifiserer med de tøffe tidene som blant annet Sydvaranger Gruve opplever i disse dager:

- Det er mange virksomheter i Nord-Norge som merker at deler av verdensøkonomien nå går dårlig sier han, og viser til malm-prisene som har stupt med opptil 75 prosent.

Forretnings- og investeringsbanken Swedbank er i Norge organisert som en filial av Swedbank AB, med om lag 250 ansatte og kontorer i blant annet Oslo, Stavanger og New York.

For fire år siden ble den norske investeringsbanken First Securities’ virksomhet integrert i Swedbanks norske virksomhet, og Swedbank er i dag en av Norges ledende finansforetak.

 

Tags