Selvstyret ignorerer forskerne på Grønland

Grønlandske forskere frykter for kysttorsken, men blir oversett av selvstyremyndighetene. (Foto: Patrik Edman, norden.org).
Forskerne anbefalte en torskekvote på 12.379 tonn for 2015. Nå utvides kvotene til 27.500 tonn torsk i kystfiskeriet utenfor Grønland.

 

Forskerne anbefalte en torskekvote på 12.379 tonn for 2015. Nå utvides kvotene til 27.500 tonn torsk i kystfiskeriet utenfor Grønland.

Hensynet til sysselsettingen og kystbefolkningen oppgis som grunn når selvstyret på Grønland nå velger å demonstrere ytterligere at forskernes råd blir oversett. Nå økes kvoten for kysttorsk med ytterligere 2.500 tonn.

Lokalsamfunnene

- Hvis fisket stoppes nå, og frem til årets utgang, vil det få betydelige konsekvenser for lokalsamfunnene i form av manglende beskjeftigelse, og dermed tapte inntjeningsmuligheter. Derfor har Naalakkersuisut (selvstyreregjeringen) økt torskekvoten, skriver Karl-Kristian Kruse, Naalakkersuisoq (minister) for fiskeri, fangst og landbruk i en pressemelding.

Forskerne advarer

Biologene ved det grønlandske Naturinstituttet har tidligere anbefalt en kysttorsk-kvote på knappe 12.500 tonn, en anbefaling selvstyret valgte å overse da de fordelte kvotene i første omgang, og fastsatte mengden til 25.000 tonn.

Allerede da uttrykte kommunikasjonssjefen i Naturinstituttet, Emma Kristensen, stor bekymring. Til radiostasjonen KNR sa Kristensen at hun frykter et stor fall i bestanden som følge av overbeskatning.  

Fiskerne misfornøyd

Den siste beslutningen fra Naalakkersuisut innebærer altså en ytterligere beskatning av torskeressursen ved Grønland.

Biologenes bekymring for bestanden deles imidlertid ikke av fiskerorganisasjonen KNAPK. Da det for kort tid siden ble gjort kjent at kvoten for 2016 var fastlagt til 25.000 tonn, mente organisasjonen at alle tegn tyder på en bestand i sterk vekst, og hevdet at en kvote på 45.000 tonn var mer passende.

Ministeren for bl.a. fiskeriene på Grønland, Karl Kristian Kruse, ignorerer rådene fra forskerne, og øker kvotene for kysttorsk til mer enn det dobbelte av det anbefalte. (Foto: Naalakkersuisut).
Ministeren for bl.a. fiskeriene på Grønland, Karl Kristian Kruse, ignorerer rådene fra forskerne, og øker kvotene for kysttorsk til mer enn det dobbelte av det anbefalte. (Foto: Naalakkersuisut).

Tags