Satellittbilder avslører ny langtrekkende radar i russisk Arktis

Resonance-N Radar
Resonans-N-radaren i russisk Arktis. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Russland fortsetter å oppgradere den militære infrastrukturen på arktiske baser. Rogachevo-flybasen på Novaja Semlja har nå fått installert en ny over-horisonten-radar og avanserte S-400 anti-luftskytsraketter.

Gjennom store deler av det siste tiåret har Russland gjenåpnet og utvidet militærbaser og infrastruktur langs sin nordlige frontlinje. Tidligere i år publiserte High North News en detaljert artikkel som brukte satellittbilder for å fremheve noe av denne utviklingen og for å visualisere omfanget av investeringene.

I denne oppfølgingsartikkelen viser HNN frem konstruksjonen av to store radarinnstallasjoner i Arktis som kalles Resonance-N, samt utplasseringen av landets mest avanserte luftforsvarsystem, S-400, på tre militære baser i området. Resonance-N-installasjonen er en del av en ny generasjon over-horisonten-radar som er i stand til å oppdage og spore hypersoniske mål over en avstand på mer enn 1.000 kilometer. De nye radarinstallasjonene virker i sammenheng med Russlands mest avanserte luftforsvarssystem S-400. Tre slike systemer har blitt utplassert i Arktis.

Satellittbildene nedenfor viser hvordan Resonance-N-radaren i Rogachevo har blitt bygget i løpet av 2019.

Robust overvåkning i Arktis

Russland ser etter muligheter for å utvide og oppgradere sin overvåkningskapasitet, et poeng som gjerne bekreftes av Ivan Nazarenko, direktør i Resonance Research, selskapet som står bak den nye radarteknologien. – Oppgaven til alle radarene er å beskytte det nordlige retningen i Arktis, poengterer Nazarenko.

Et svært robust overvåkningssystem er nøkkelen for å fortsatt være en hegemon i området, og over-horisonten-radarer er uten tvil en del av denne innsatsen, forklarer Rob Hübert, førsteamanuensis ved universitet i Calgary, Canada og seniorforsker ved det canadiske senteret for militære og strategiske studier. – Landet [Russland, red.anm.] har vært i stand til å utvikle en regional dominans i Arktisk som strekker seg lenger enn enhver annen stats dominans, bekrefter Hübert.

Noen eksperter advarer mot at mye av den senere aktiviteten til Russland er av defensiv natur og brukes til å oppnå oppmerksomhet i området om Russlands enorme land- og havområder i Arktis. – Jeg tror det viktigste er å ikke overreagere. Det russerne gjør ser ikke så truende ut. Dette er ikke Sentral-Europa, det er på deres eget område langt der oppe. Og det som Russland legger i det nå er rettet mot å forsøke å beholde kontrollen over eget område, forklarer Jim Townsend, førsteamanuensis ved Senter for ny amerikansk sikkerhet (CNAS), en tenketank med base i Washington D.C.

Ser over horisonten

I motsetning til tradisjonelle radarer, som begrenses av horisonten, kan Resonance-N "se" forbi jordkrummingen og oppdage mål over svært lange avstander. Over-horisonten-radarer bruker radiosignaler som reflekteres av jordens atmosfære.

over the horizon radar
Det grunnleggende prinsippet i en over-horistonen-radar, hvor et signal fra en stor sender reflekteres i ionosfæren og når målet som ligger bortenfor horisonten, og så reflekterer det et ekkosignal til en mottakerantenne. Kilde: Charley Whiskey/Wikimedia CC BY-SA 3.0

I løpet av de fem siste årene har Russland konstruert tre Resonance-N-radarinstallasjoner, og to av dem befinner seg i Arktis. Systemet er designet for å oppdage og spore opptil 500 mål samtidig, mål som kan bevege seg på samme tid i en fart på opptil 20 Mach.

Den russiske forsvarsprodusenten Rosoboronexport beskriver systemet som "en veldig høyfrekvent anti-stealth-spekter radar med tidlig varsling", som effektivt kan oppdage en  rekke nåværende og fremtidige trusler fra luften, inkludert vanskelig observerbare stealth cruisemissiler og ballistiske raketter, samt hypersoniske luftfartøy. Det virker også i omgivelser tungt preget av elektroniske mottiltak (ECM).

Resonance-N-systemet består av fire moduler som er 100 meter lange, hver av dem satt opp i et kvadrat, og hver av dem dekker opptil 90 graders vinkel av himmelen opp til en høyde på 100  kilometer og opptil 1.100 kilometer ut.

Resonance-N
Skjematikken bak et Resonance-N radarsystem, fra det omsøkte russiske patentet. Kilde: Google Patents/lenke

To Resonance-N-radarer i Arktis

To Resonance-N-installasjoner er nå aktive i Arktis. Den første befinner seg i Zapoljarnij-distriktet i Nenets-regionen i Russland, rundt 500 kilometer sørøst for Murmansk. Byggingen ble fullført i 2014 og systemet har vært operativt siden minst i 2018.

Den andre radaren ble overlevert til Nordflåtens styrker i forrige uke. – Radarstasjonen Resonacne-N er plassert på Novaja Semlja. Det er slått på, rett innstilt, har bestått alle tester, er godtatt av militæret og er klar til å gripe inn på varsel som del av Nordflåten, sa Nazarenko.

military bases
Beliggenheten for utvalgte russiske militærbaser, inkludert Resonance-N-radarer og S-400 antilluftskyts-installasjoner. Kilde: Forfatterens verk.

Satellittbildene nedenfor viser Resonance-N-anlegget i Zapoljarnij-distriktet mellom 2012 og 2018.

S-400 stasjonert i Arktis

I tillegg til to nye radarinstallasjoner har Russland også begynt å utplassere sine S500 luftforsvarssystemer i Arktis. Rogachevo-luftbasen på Novaja Semlja fikk systemet tidligere i år. Andre bataljoner i Nordflåten som anvender systemet befinner seg i Murmansk og nær Tiksi ved Laptevsjøen.

Ifølge det russiske militæret vil alle de arktiske basene, inkludert Nagurskoje luftbase og Temp luftbase, i årene som kommer bli utstyrt med den nyeste teknologien som et ledd i innsatsen for å beskytte luftrommet over Den nordlige sjøruten. Vestlige militæreksperter anser jevnt over S-400 for å være et av de mest avanserte luftforsvarsystemene som finnes.

Nagurskoye
Mobil radarinstallasjon nær Nagurskoje luftbase. Kilde: Det russiske forsvardepartementet

Når går forsvarsteknologi over til å bli en offensiv kapasitet?

- Sett utenfra fremstår disse nye russiske systemene som defensive. Men på den annen side, hvis de skulle ønske å utføre en aggressiv handling mot et arktisk naboland, vil det da bli vanskelig for Vesten å svare når de stilles overfor disse russiske kapasitetene. Det er årsaken til hvorfor et defensivt system i sammenheng med et offensivt system kan gi en overordnet offensiv kapasitet. I praksis er det ofte dette det refereres til når man snakker om sverd og skjold, advarer Hübert.

På den andre siden av Atlanteren er USA og Canada i gang med diskusjoner om innsats for å modernisere det nordlige varslingssystemet fra 1985, et system man under Den kalde krigen kjente som DEW-linjen. – På dette tidspunktet forsøker fortsatt Vesten å nå igjen Russland, sier Hübert.

En enda større radar for Arktis

Russiske forsøk på å oppnå fullstendig overvåkning over sine Arktisk områder vil mest sannsynlig fortsette også etter Resonance-N-systemet. Tidligere denne måneden aktiverte landet det første i en enda større generasjon av over-horisonten radarsystemer som kalles "Container". Denne enorme installasjonen består av 144 antenner spredt utover 1.300 meter og plassert rundt 500 kilometer sørøst for Moskva, nær Kovylkino, noe som gir opptil 3.000 kilometer med radarovervåkning i en 180 graders sirkel mot Europa. Det neste systemet av dette slaget er planlagt for Arktis.

Container
Over-horisonten-radaren "Container" nær Kovylkino. Kilde: Det russiske forsvarsdepartementet

- Ytterligere utvikling i retning av å ha kontroll i Arktis er mulig.  Det er hva vi jobber med for tiden, og denne oppgaven vurderes stadig, sa Containers sjefsdesigner Mikhail Petrov til TASS i forrige uke.

- Amerikanerne og kineserne og russerne utvikler alle hypersoniske cruisemissiler. For å oppdage et hypersonisk cruisemissil må du ha en kombinasjon av forbedrede satellittsystemer sammen  med over-horisonten-radar. Så det er tydelig at russerne tar denne trusselen veldig alvorlig, konkluderer Hübert.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord