Sandberg vil ha fiskemottak på Svalbard

Fiskeriminister Per Sandberg mener det er viktig å legge til rette for at nye bedrifter på Svalbard har de samme vilkårene som på fastlandet. (Foto:(Foto: Ilja C. Hendel)
- Det er viktig for Svalbardsamfunnet å utvikle næringsgrunnlaget sitt. Et fiskemottak vil kunne gi til flere arbeidsplasser i en nødvendig omstillingsperiode, sier fiskeriminister Per Sandberg.


- Det er viktig for Svalbardsamfunnet å utvikle næringsgrunnlaget sitt. Et fiskemottak vil kunne gi til flere arbeidsplasser i en nødvendig omstillingsperiode, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Havressurssloven er i dag utvidet til å gjelde Svalbard. Svalbard får nå de samme reglene som gjelder på fastlandet, og myndighetene får de nødvendige tillatelsene for å utøve kontroll.

- Det er viktig å legge til rette for at nye bedrifter på Svalbard har de samme gode rammevilkårene som fastlandet, og som også sikrer god kontroll over ressursuttaket vårt, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

En annen som gjerne skulle sett at det blir etablert et fiskemottak på Svalbard er Tone Løvberg.

- På Svalbard har vi ingenting. For her har alle fiskemuligheter vært fredet i alle år, så nå er det det på tide at vi får utnyttet lokale ressurser og råstoffet vi selv sitter på, uttalte hun til High North News i et intervju for en måneds tid siden.

Spesialpedagogen og yrkeslæreren i restaurant- og matfag mener forholdene på Svalbard er egnet til å lage tørrfisk i rekordfart.

Tags