Samferdselsministeren til Kirkenes for å drøfte framtidas infrastruktur i nord

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skal på befaringer ved viktig infrastruktur i Sør-Varanger kommune i neste uke. Her er han på befaring ved den nye midlertidige Badderen bru på E6 i Nord-Troms i juni. Den opprinnelige brua måtte stenges i mai da den var nær kollaps, og stengingen medførte omkjøring via Finland. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Diskusjoner rundt transportløsninger i Nord-Norge, samt befaring ved Kirkenes havn og Strømmen bru, står på agendaen for samferdselsministerens Kirkenes-besøk neste tirsdag.

Nord-Norges samlede transportsystem er under utredning – med sikte på framtidige løsninger for både vei, jernbane, sjøfart og luftfart. Denne omfangsrike utredningen med nordlig ramme er det første av sitt slag, ifølge Samferdselsdepartementet.

Kommende tirsdag er det seminar om dette utredningsarbeidet i Kirkenes, der samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skal delta.

Arbeidet, som nærmere bestemt kalles for en konseptvalgutredning (KVU), ledes av Statens vegvesen. Deltakere er Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet

– Denne regjeringa mener at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og ønsker å utvikle disse områdene videre. KVU-en blir et viktig grunnlag for arbeidet i årene som kommer, uttaler Nygård i en pressemelding.

Utveksling av syn og befaring

På seminaret skal mange aktører dele sine syn på muligheter og utfordringer rundt transportløsninger i regionen (se deltakerliste nedenfor).

– Jeg gleder meg til å møte og lytte til de interessante folkene som har aksjer i dette arbeidet, sier samferdselsministeren.

I etterkant skal Nygård på befaring ved Kirkenes havn og Strømmen bru over Langfjorden, også i Sør-Varanger kommune.

Brua har bare et kjørefelt fordelt på begge retninger, og er den eneste veiforbindelsen fra Kirkenes by til Kirkenes lufthavn og andre kommuner. Statens vegvesen skal ha utarbeidet et konseptforslag for ei ny bru, skriver iFinnmark.

Deltakere på seminaret om transportløsninger i nord:

 • Statens vegvesen
 • KVU Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen
 • Statsforvalterne i Nordland, samt Troms og Finnmark
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Regionrådet for Øst-Finnmark, samt kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Lebesby, Gamvik og Tana
 • Regionrådet for Vest-Finnmark, samt kommunene Hasvik og Nordkapp
 • Politimesteren i Finnmark
 • Forsvarets operative hovedkvarter
 • Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik
 • Kirkenes næringsforening
 • Senter for nordområdelogistikk ved Nord universitet

Nordisk blikk

I november møtte Nygård sine nordiske ministerkolleger på samferdselsfeltet, blant annet fra Finland og Sverige.

Da aktualiserte de blant annet utmeisling av en nordisk strategi for langsiktig utvikling av grensekryssende relasjoner.

Ministrene vil også bane vei for etablering av nordiske fossilfrie flyruter innen 2030, og styrke ladeinfrastruktur for veitransport, med vekt på grenseoverskridende forbindelser.

LES OGSÅ:

Nøkkelord