- Samene har fått mer makt

Opprettelsen av Sametinget i 1989 har gitt samene mer makt.

Professor Per Selle mener opprettelsen av Sametinget har fått store konsekvenser, skriver Altaposten.

Selle har base ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og er en av redaktørene i boka Samepolitikkens utvikling som nylig ble publisert. Boka er basert på tverrfaglig forskning og tar pulsen på utviklingen de siste 30 årene. Hans hovedkonklusjon er at samene har fått mer innflytelse siden Sametinget ble opprettet i 1989. 

- Sametinget har innsigelsesrett i områder med reindrift, noe som for eksempel har skapt konflikt rundt etableringa av vindkraftverk i Kvalsund, sier Selle, som samtidig mener det er et annet spørsmål om denne innsigelsesretten får noe å si i forhold til oljeutvinning i nordområdene, skriver avisen.