Salten og Rana ser til Luleå

Politiske ledere og næringslivsledere fra Rana og Salten reiser på inspirasjons-og samarbeidstur til Luleå i Nord-Sverige.

 

Politiske ledere og næringslivsledere fra Rana og Salten reiser på inspirasjons-og samarbeidstur til Luleå i Nord-Sverige.

En stor delegasjon bestående av ledere fra politikk og næringsliv i regionene Salten og Rana reiser i disse dager for å la seg inspirere av resultater som er oppnådd i Luleå.

-Dessuten skal det bygges relasjoner for ytterligere samarbeid mellom regionene, både offentlig og privat, sier Odd Emil Ingebrigtsen, leder i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) som arrangerer turen sammen med næringsnettverket i Salten.

I løpet av besøket gjennomføres det også en workshop om mulige interreg-samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige.

-Her har det vært diskutert ny fiber-trasé mellom Norge og Sverige over Graddis, og ny Silverexpress-rute, som aktualiseres nå når tunnel gjennom Tjernfjellet skal ferdigstilles, sier Ingebrigtsen.

Tags