Russlands utenriksminister Sergey Lavrov vil ha Hurtigruta til Murmansk

Hurtigruten ‘Fram’ in Greenland. The company wants passengers to start and end their voyages in Nuuk rather than Kangerlussuaq further north. (Screen shot with permission from Hurtigruten).
Under Barentsrådet møte i Oulu i Finland, sa Russlands utenriksminister Sergey Lavrov at han ønsker å modernisere turistnæringen i Barentsregionen.

Under Barentsrådets møte i Oulu i Finland, sa Lavrov at han ønsker å modernisere turistnæringen i Barentsregionen.

- Modernisering av infrastrukturen i turistnæringen vil sikre ytterligere investeringer og tilsig til regionen, sa Lavrov under Barentsrådet, ifølge The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Utenriksministeren hadde konkrete tanker omkring moderniseringen av turistnæringen:
 
-Et prosjekt hvor vi utvider ruten fra Bergen til Kirkenes, ved å inkludere Murmansk, Arkhangelsk og Solovetskijøyene, fortjener en nærmere betraktning, sa Lavrov. 

Lukter på Russland


- Det er selvsagt gledelig om utenriksminister Levrov så tydelig uttrykker ønske om hurtigruteanløp til Russland, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han forteller at Hurtigruten i tillegg til de daglige anløpene langs Norskekysten, satser strategisk på bærekraftig opplevelsesturisme i polare farvann i arktiske strøk og rundt Antarktis.

- I den sammenhengen er det naturlig at vi ofte har samtaler med ulike myndigheter og aktører om ruter og anløp, og det har vi også med russiske representanter, sier konsernsjefen.

Les: Også Børge Brende vil ha Hurtigruta til Russland
Russlands utenriksminister Sergey Lavrov ønsker Hurtigruta skal gå til Murmansk
Under Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) møte i Oulu i Finland, sa Russlands utenriksminister Sergey Lavrov at han ønsker å modernisere turistnæringen i Barentsregionen.n(Foto: Violaine Martin)
Russland overtar

Nå er det Russlands tur til å overta lederskapet i Barentsrådet.

-Barentsrådet har blitt et effektivt og relevant regionalt samarbeidsorgan. Vi har klart å skape en sone som har tillit og er stabil i Nord-Europa. Rådet er en sann igangsetter av ideer, og kan ta æren for mange gode prosjekter i form av bærekraftig utvikling og forbedring av livskvaliteten til menneskene som bor her, sa Lavrov.

Han mente at det ikke fantes noe alternativ til et bredt internasjonalt samarbeid i nordområdene.

-Russlands formannskap i Barentsrådet vil legge vekt på utvikling av transportsystem, miljøvern og klimatiltak, samt kultur og turisme. Miljøministrene vil møtes under et møte i Sortavala (Karelia) i november, og Arkhangelsk vil være vertskap for kultur- og samferdselsministre i løpet av neste sommer, sa Lavrov under møtet i Oulu.
 

Satse videre på nytt transportsystem


Russland, Finland, Sverige og Norge har ambisjoner om å utvikle et effektivt transportsystem i Barentsregionen.

-Vi anser at vedtektene av Joint Barents transportplan vil sikre en bærekraftig utvikling av denne delen av Europa. Og vi vil også legge stor vekt på utvikling av lufttrafikken mellom øst og vest, og kommersiell bruk av den nordlige sjøruten, som er den korteste ruten som knytter Nord-Europa og Asia-Stillehavsregionen sammen, sa den russiske utenriksministeren.

I tillegg ønsker ministeren å ha fokus på det sårbare arktiske økosystemet, noe han mener blir stadig viktigere.

-Vi ønsker å ha fokus på å beskytte vannressurser, få en renere produksjon, fokusere på miljømessig bærekraftig forbruk, ha opplæring i miljø og at vi her også deler erfaringer, sa Lavrov.

Klimaendringenes direkte innvirkningen på den tradisjonelle levemåten til urfolk i nordområdene, er i følge Lavrov et problem som stadig blir større.

- Det er viktig å støtte urfolk og gi grobunn for deres eksistens, sa utenriksministeren, som ønsker den første Barents Indigenous Peoples' Summit velkommen til Russland.Toll-samarbeid

I følge Lavrov skal Russland gjøre sitt beste for å oppmuntre til samarbeid innen alt fra skogbruk, energi, helse, kriseforebygging og respons.

-Vi ønsker å revitalisere kontakten mellom landenes tollvesner, sier Lavrov, som ønsker ytterligere styrking av samarbeidet mellom Council of the Baltic Sea States (CBSS), Arktisk Råd, Nordisk ministerråd og Northern Dimension, som er et samarbeid mellom EU, Russland, Island og Norge om havområdene i nord.

-Som det finske ordtaket sier «A good neighbour is half of prosperity», «en god nabo er grunnlaget for god velstand», sa Lavrov.

Administrerende direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam. Foto: Hurtigruten
Administrerende direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter tanker om rute til Russland. (Foto: Hurtigruten)
Hurtigruten, Finnmarken. Foto: Hurtigruten.
Hurtigruten bekrefter at de lukter på Russland. (Foto: Hurtigruten)
Fakta om Barentssamarbeidet:

Etablert gjennom Kirkenes-erklæringen i 1993.

Samarbeidet foregår på to politiske nivå: Et mellomstatlig nivå som ledes av Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC), og et interregionalt nivå som ledes av Regionrådet (Barents Regional Council, BRC).

Medlemmer i Barentsrådet er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU-kommisjonen. Ni land har observatørstatus.

Lederskapet roterer på toårsbasis mellom Finland, Norge, Russland og Sverige. Russland overtar lederskapet i Barentsrådet fra oktober 2015.

De konkrete oppgavene for Barentsrådet har vært å styrke og fremme regionalt samarbeid over et bredt spekter: Næringsliv, miljø, samferdsel og kommunikasjon, utdanning og forskning, helse, kultur, urfolk, justisspørsmål, redningssamarbeid, ungdomsspørsmål og lignende.

Tretten regionale enheter utgjør Regionrådet sammen med representanter for de tre urfolkene i regionen, samer, nenetsere og versere. Fra norsk side deltar Nordland, Troms og Finnmark.

Det Internasjonale Barentssekretariatet (IBS) i Kirkenes ble etablert i 2008 og er et senter for koordinering av aktivitetene i Barentsregionen.

Kilde: Utenriksdepartementet/NTB

 

Tags