Russland med klar Svalbard-advarsel til Norge

Foreign Minister Sergey Lavrov said that the move is in response to last week's expulsion by NATO of eight members of Russia's mission to the military alliance. (Photo: The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation)

Russland er ikke fornøyd med begrensningene Norge har innført for russisk helikopterbruk og mulighet for næringsvirksomhet på Svalbard. I en oppsiktsvekkende melding fra russisk UD ber Russland nå om et møte med Norge for å diskutere Svalbard-problemer.

Meldingen fra det russiske utenriksdepartementet er stilet til Norges utenriksminsiter Ine Eriksen Søreide og kommer samtidig som det er 100 år siden Svalbard-traktaten ble signert i Paris 9. februar 1920.

I meldingen som er signert utenriksminister Sergej Lavrov gjør russiske myndigheter det klart at man langt fra er fornøyd med hvordan Norge forvalter Svalbard-traktaten.

Russland i lang tid har vært fornøyd med hvordan landene har samarbeidet på Svalbard, heter det i meldingen. Lavrov understreker at Norge og Russland selv gjennom kald krig hadde et godt og konstruktivt forhold på Svalbard.

Russland trekker fram felt som forskning, utdanning og kulldrift der landene har kunnet samarbeide godt på øygruppen gjennom mange tiår.

Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer Norge suvereniteten over Svalbard, men med visse begrensninger når det gjelder militæranlegg og retten til å drive næringsvirksomhet.

Traktaten ble inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925.

Traktaten slår fast Norges «fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og norske lover og regler gjelder for området.

Samtidig er det full anledning for borgere av alle signatuarlandene til å bosette seg og å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske i området. Norge forplikter seg til å ikke opprette eller tillate opprettet noen «flåtebasis» eller «befestning» i traktatområdet, og området må heller aldri utnyttes i «krigsøiemed» 

Kilde: Store norske leksikon

Likevel, den russiske utenriksministeren sier Russland ser behovet for å minne om at Norge skal opprettholde «lik fri tilgang» til øygruppen, og muligheter til å drive økonomisk virksomhet på samme vilkår, slik det er nedfelt i Svalbard-traktaten.

Russland vil styrke nærværet

Russland er spesielt bekymret for det de mener er begrensningene som er pålagt bruk av russiske helikoptre, ulovligheten i opprettelsen av fiskevernsonen og kunstige utvidelser av naturvernsoner for å begrense økonomisk aktivitet, heter det i meldingen. Russland har i dag en helikopterbase på Kapp Heer i tilknytning til gruvesamfunnet i Barentsburg.

Russland er også bekymret for det man ser på som deportasjonsprosedyrer målrettet mot russiske statsborgere fra Longyearbyen.

– Russland har som eneste land utenom Norge i en årrekke drevet økonomisk virksomhet på Svalbard, og vi har ikke tenkt å begrense nærværet. Tvert imot, det er lagt langsiktige planer for styrking, diversifisering og modernisering. Den russiske føderasjonen er interessert i å bygge et langsiktig og konstruktivt samarbeid med Norge på Svalbard og utvikle dialogen for å løse praktiske spørsmål, heter det i uttalelsen.

Norge bekrefter henvendelse

Lavrov skriver til Ine Eriksen Søreide at Norge er invitert til konsultasjoner for å drøfte fjerning i begrensningene for russiske myndigheter på Svalbard. Vi forventer en positiv respons fra norsk side på dette, heter det i uttalelsen.

High North News har bedt om en kommentar fra det norske Utenriksdepartementet. I et skriftlig svar fra statssekretær Audun Halvorsen, sendt på epost via departementets kommunikasjonsenhet, heter det at:

«UD kan bekrefte at vi 3. februar mottok et brev fra den russiske utenriksministeren om russisk virksomhet på Svalbard. Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side og er godt kjent for norske myndigheter. All virksomhet på Svalbard må skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer.»