Russland formelt ute av avtalen om det åpne luftrom

Tupolev Tu-214ON, Russian Air Force
Tuplolev Tu-214ON er en av flytypene Russland bruker til observasjonsflyvninger. (Foto: Oleg Beljakov/Wikimedia Commons)

Avtalen tillater de 33 avtalestatene å utføre rekognoseringsflyvninger over hverandres luftrom.

«Avtalen ble et offer for interne kamper mellom ulike grupper i USA, hvor haukene til slutt fikk overtaket. Washington bestemte seg for å ødelegge alle våpenkontrollavtaler landet hadde signert», sa det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse søndag, etter at landet formelt ikke lenger er en del av Avtalen om det åpne luftrom.

«Tiårene etter at avtalen ble inngått viste at den har fungert godt som et instrument for tillits- og sikkerhetsbygging og at den har skapt ekstra muligheter for en objektiv og uhildet vurdering av medlemslandenes militære kapasiteter og aktiviteter. Russland trekker seg fra avtalen med en følelse av å ha gjort en god jobb med å holde den i live», sier den russiske uttalelsen videre.

I mai i fjor erklærte USAs daværende president Donald Trump at USA ville trekke seg fra avtalen.

Daværende utenriksminister Mike Pompeo sa at «Amerika er tryggere» fordi landet trakk seg fra avtalen, mens han la til «Russland fortsetter å ikke overholde forpliktelsene i avtalen».

Etter en obligatorisk seks måneders oppsigelsesperiode opphørte USA å være med på avtalen 22. november 2020.

Både Russland og USA har beskyldt hverandre for å bryte avtalevilkårene. 20. september 2019 ble USA og Canada nektet adgang til en militærøvelse i det sentrale Russland.

De 33 landene som fortsatt er del av avtalen er Hviterussland, Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Danmark (inkludert Grønland), Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyrkia, Ukraina og Storbritannia.

Also read

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord