Russiske skogbranner gir dårlig luftkvalitet i Norden

Store, tilbakevendende skogbranner i Russland gir dårligere folkehelse og økosystem i nordiske land.

Store, tilbakevendende skogbranner i Russland gir dårligere folkehelse og økosystem i nordiske land.

At de russiske bøndene i tillegg har som vane å brenne skog og bråte bidrar også til forurenset luft over hele den nordlige halvkloden. Det kommer fram i en rapport som er publisert av Nordisk ministerråd.

De fire forskerne bak rapporten, Per Erik Karlsson, Lars Robert Hole, Hans Tömmervik og Elena Kobets, oppfordrer politikerne i Norden til å hjelpe Russland med å begrense storbrannene. De viktigste tiltakene er å få en slutt på bråtebrenningen, og bygge opp det forebyggende arbeidet mot skogbranner.

I rapporten Air pollution in the Nordic countries, From biomass burning in Eastern Europe har forskerne analysert konsekvensene av en russisk skogbrann i et om råde på 20.000 i 2006. 

- Etter den brannen fant man et eksepsjonelt høyt nitrogennedfall til skogene i Jämtland i Nord-Sverige, og høyt innhold av helseskadelige partikler i både Stockholm og Sør-Finland. Med hjelp fra tidligere vitenskapelige rapporter og egne målinger har vi nøstet opp hvordan det henger sammen, sier Per Erik Karlsen, professor ved Gøteborg universitet til Norden.org.

Et kraftig høytrykk over Russland i samme periode bidro til å transportere forurenset luft i nordvestlig retning fra Skottland til Finland og hele veien til Island og Svalbard. Det ble målt høye konsentrasjoner av sot, bakkenær ozon og nitrogen i Midt- og Nord-Skandinavia og Finland. 

Målinger har vist at de store russiske skogbrannene fortsetter, men for å påvirke luftkvaliteten i de nordiske landene for alvor må brannene sammenfalle med høytrykksvær over Russland. 


 

Tags