Russiske Rosneft bygger storskala arktisk oljeterminal

Rosneft employee looking at an oil well
Den kommende terminalen inngår i Rosnefts arktiske oljeprosjekt Vostok. Etter planen skal 100 millioner tonn olje omlastes via denne innen 2030. (Foto: Rosneft)

Energiselskapet Rosneft har startet byggingen av det som skal bli Russlands største oljeterminal ved havna Bukhta Sever i Nord-Sibir.

I forrige uke kunngjorde Rosneft at en ny oljeterminal er under oppføring ved havna Bukhta Sever, som del av selskapets omfangsrike oljeprosjekt Vostok i det russiske Arktis. Dette skriver Reuters.

Vostok-prosjektet omfatter 52 blokker som samlet inkluderer 13 olje- og gassfelt, og er innrettet mot å utvikle Den nordlige sjørute.

Oljeterminalen skal bli Russlands største med 102 reservoarer. Etter planen skal 30 millioner tonn olje (600.000 fat) omlastes via denne årlig, med en trinnvis økning til 100 millioner tonn innen 2030.

Rosneft melder også at det er i gang med produksjonsboring ved det nordlige oljefeltet Pajakha innenfor rammen av Vostok.

Sanksjonspresset oljeindustri

Russland står samtidig overfor utfordringer i utviklingen av sin oljeindustri grunnet omfattende vestlige sanksjoner etter landets invasjon av Ukraina.

Blant annet har EU stanset eksport av spesifikke varer og teknologi som trengs for oljeraffinering, samt adoptert et oljeforbud med gradvis utfasing av russisk råolje og oljeprodukter.

Tidligere i juli solgte den globale råvarehandleren Trafigura sin eierandel på 10 prosent i Vostok-prosjektet i lys av Ukraina-krigen. Kjøperen var Nord Axis, et Hong Kong-registrert handelsfirma.

Økt russisk oljeeksport til Kina

På den andre siden har Russland blitt Kinas fremste leverandør av olje for andre måned på rad, skriver også Reuters.

I mai og juni importerte Kina mer russisk olje til rabatterte priser, og reduserte med det mer kostbare forsyninger fra Saudi-Arabia.

Kinesisk oljeimport fra Russland økte i disse månedene med henholdsvis 55 og 10 prosent sammenliknet med i fjor, viser data fra kinesiske tollmyndigheter. Hittil i år er likevel innførselen av olje fra Saudi-Arabia størst.

LES OGSÅ:

Nøkkelord