Ny sanksjonssmell: EU vil forby forsikring av russiske oljetankere

Arctic Gate
Gazproms Arctic Gate-terminal ved Ob-gulfen på vinteren. (Foto: Gazprom)

Nye EU-sanksjoner omfatter et forbud mot russisk olje. Men et forbud mot å forsikre oljetankere vil sannsynligvis ha mye større påvirkning og stiller spørsmål om hvorvidt russisk olje kan fraktes gjennom Arktis med skip uten forsikring.

Da EU fredag annonserte sin ferskeste runde med sanksjoner, kapret EUs forbud mot oljeimport fra Russland via skipsleveranser mange overskrifter. En annen og mest sannsynligvis langt mer skadelig del av de nye sanksjonene fikk imidlertid langt færre overskrifter; et forbud mot å forsikre oljetankere som frakter russisk råolje overalt i verden.

Forsikringsforbudet skal tre i kraft innen slutten av året og vil mest sannsynlig legge Russlands evne til å eksportere olje fra sine tre store råoljeprosjekter i Arktis i grus.

– Dette er et kritisk tiltak som kan få dramatiske konsekvenser for sjøfrakten av russisk olje og oljeprodukter. Det er et tiltak som i praksis treffer to gagner, og det andre slaget kan bli en knockout, forklarer Erik Broekhuizen, som leder tanker-research hos skipsmegler- og energikonsulentfirmaet Poten & Partners.

Dårlig ide: Ingen forsikring i Arktis

Russland har allerede erklært at landet vil se etter måter å omgå forsikringsforbudet på. Imidlertid står selskaper i EU og Storbritannia sammenlagt for 90 prosent av global shippingforsikring, og selv selskaper som kommer fra utenfor denne verdensdelen vil mest sannsynlig droppe å gi slik forsikring i lys av EUs sanksjoner.

En mulighet for Russland består i å vende seg til hjemlige forsikringsselskaper. Men i motsetning til på det internasjonale forsikringsmarkedet, hvor medlemmer kollektivt deler risikoen for store tap, vil ikke isolerte russiske forsikringsselskaper være i stand til å dekke tapene for uhell til sjøs, som kan komme til å koste milliarder av dollar.

Iranske tankere utgjør nå en flytende risiko som flørter med miljøkatastrofer
USAs utenriksdepartement

Dette fører til spørsmål om Russland kan komme til å forsøke å sende skip lastet med olje gjennom islagte arktiske farvann uten tilstrekkelig forsikringsdekning. Lignende bekymringer  kom opp da Iran mistet muligheten til å forsikre sine oljetankere på grunn av amerikanske sanksjoner. Den gang advarte USAs utenriksdepartement om at «iranske tankere nå utgjør en flytende risiko som flørter med miljøkatastrofer».

Selge til Asia i stedet?

For øyeblikket eksporterer russiske selskaper råolje fra tre store arktiske oljeprosjekter; Prirazlomnove-plattformen i Pekorahavet, Arctic Gate-terminalen i Ob-gulfen og Varandeyterminal på kysten mot Pekorahavet.  Råolje produsert i russisk Arktis fraktes med oljetankere og går primært mot Europa, mye av det via omlasting i Murmansk.

Arctic Gate-terminalen alene sendte i løpet av mars måned 17 oljetankere mot Murmansk, hvor oljen lastes om og sendes videre, inkludert til Europa.

march 2022 shipping
Skipstrafikk langs Den nordlige sjørute (NSR) fra russisk Arktis til Europa i mars 2022. (Kilde: CHNL)

– EU ønsker å fase ut all russisk olje som fraktes med skip, noe som også vil gjelde forsendelser fra russisk Arktis. Russland vil forsøke å diversifisere sin olje til «vennligsinnede» land som ikke har sanksjoner mot deres råolje, inkludert India og Kina. Men hvis EU etablerer et forsikringsforbud vil det bli mye vanskeligere for Russland å selge sin råolje, utdyper Broekhuizen.

Ikke velkommen uten forsikring

Oljetankere har vanligvis to slags forsikring; en som gjelder for skroget og maskineriet ombord (H&M), og en for beskyttelse og ansvar (P&I). Førstnevnte dekker fysiske skader på skipet, sistnevnte gir beskyttelse mot en rekke tredjepartsansvar, inkludert tap av last, kollisjon og forurensning.

Uten disse formene for forsikring vil skip ved de fleste havner i verden ikke få tillatelse til å legge til land.

– Selv om den russiske regjeringen har sagt at det finnes måter å omgå disse sanksjonene på, (…) tror jeg det er lettere sagt enn gjort. Forsikringsselskaper vil være veldig skeptiske til å fremstå som om de bryter EU og Storbritannias sanksjoner, bekrefter Broekhuizen.

– De potensielle konsekvensene kan knapt overvurderes.

Med en gang sanksjonene trer i kraft, vil europeiske tankskip med russisk olje i lasten bli utestengt.
Helima Croft, Direktør for handelsstrategi ved RBC Capital Markets

Helima Croft, Direktør for handelsstrategi ved RBC Capital Markets, bekrefter hvor kritisk EUs forsikringsforbud vil være.

– Med en gang sanksjonene trer i kraft vil ethvert europeisk tankskip lastet med russisk olje, altså i praksis flesteparten av dem, bli utestengt ikke bare fra EU og Storbritannia, men også fra andre store markeder som Kina og India, sier Croft.

Et forsikringsforbud mot alle tankskip lastet med russisk olje vil simpelthen utelukke alle skip som dekkes av den internasjonale gruppen P&I-forsikring. I tillegg til å undersøke mulighetene for å selvforsikre oljetankskip hos hjemlige russiske forsikringsselskaper vil landet også bli tvunget til å bare bruke russiskeide skip under russisk flagg til å transportere oljen sin.

– De kan komme til å trenge å bruke [sine egne] dedikerte skip til denne handelen, spekulerer Broekhuizen.

Russiske shippingoperatører, inkludert Sovcomflot, som opererer et visst antall oljetankere med isklassifisering som gjør at de kan operere i Arktis, er imidlertid hardt rammet av de finansielle sanksjonene og har blitt tvunget til å selge deler av flåten sin av likviditetshensyn eter at Russiske banker ble utestengt fra finansmarkedene.

Also read

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord