-Russisk modernisering er naturlig, sier Forsvaret 

-Modernisering og kapasitetsøkning av det russiske forsvaret i nord er en naturlig konsekvens av landets ambisjoner som stormakt, sier Forsvarets operative hovedkvarter. Bilder fra FOH av russiske fly på tokt langs Norskekysten i løpet av 2014.
I løpet av 2015 vil Russland ha etablert en ny fly- og luftvernbase i Arktis, i tillegg til en arktisk brigade i nord. –En helt naturlig og, for Russland, nødvendig oppgradering, sier Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

I løpet av 2015 vil Russland ha etablert en ny fly- og luftvernbase i Arktis, i tillegg til en arktisk brigade i nord. –En helt naturlig og, for Russland, nødvendig oppgradering, sier Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

I et intervju med russisk fjernsyn 29. desember bekrefter sjefen for den russiske generalstaben, general Valerij Gerasimov, Russlands militære utbyggings- og moderniseringsplaner i nordområdene.

Gjenåpne gamle anlegg

-Vi har allerede knyttet en luftforsvarsdivisjon til Nordflåten, og vi vil, i løpet av 2015, bygge opp et kombinert luftforsvars- og flyvåpen i nord, sa Gerasimov, ifølge det russiske nyhetsbyrået Sputnik news

Oppbyggingen av en luftstyrke i nordområdene er en del av Russlands planlagte strategi for økt nærvær i regionen, og planene omfatter også gjenåpning av flyplasser og havner på Nysibirøyene, helt nord-øst i landet, og på Franz Josefs land.

Nye flyplasser

Russerne planlegger også å bygge minimum 13 flyplasser og 10 radarstasjoner i nordområdene, for, som det sies; å trygge landets sikkerhet og å styrke dets politiske og økonomiske posisjon i regionen.

Russland har også fått på plass og innviet de fem første av totalt 10 planlagte redningssentraler (SAR) i Arktis.

Helt nødvendig

-Alle disse tiltakene er naturlige resultater av Russlands ambisjoner om å være en stormakt. Det sier talsmann ved FOH, oberstløytnant Ivar Moen til High North News.

Moen presiserer at FOH holder våkent øye med hva som skjer i nabolandet, men at moderniseringen av Russlands styrker ikke oppfattes som noen trussel mot Norge.

Nede i 20 år

-Det vi ser er en generell styrkeøkning, som i stor grad kommer som en naturlig konsekvens av en nødvendig modernisering. For Russland er oppgraderingen helt nødvendig, vi står overfor en nasjon som har ambisjoner om å være en stormakt, og som har ligget nede i 20 år.

Det nye utstyret som kommer på plass etter hvert vil automatisk bety en større kapasitet, det ligger i teknologien og våpenutviklingen, sier oberstløytnant Ivar Moen.

Se også artikkelen "Russland ruster opp langs hele kystlinja".

 

-Russisk militær modernisering oppfattes ikke som en trussel direkte mot Norge, sier oberstløytnant Ivar Moen ved FOH.
-Russisk militær modernisering oppfattes ikke som en trussel direkte mot Norge, sier oberstløytnant Ivar Moen ved FOH.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: