Russisk diplomat i offisiell uttalelse: - Norge bryter Svalbardtraktaten

Gruvedalen, Longyearbyen, Svalbard, februar 2019. Foto: Samantha Saville

- Norge bryter praktisk talt med bestemmelsene i Svalbard-traktaten og avviser ideen om å møte for bilaterale samtaler om saken, uttalte talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova under en orientering torsdag.

Det skriver det russiske nyhetsbyrået Tass, samt flere norske medier fredag morgen. 

4. februar sendte utenriksminister Sergej Lavrov et brev til sin norske kollega Ine Marie Eriksen Søreide, hvor han foreslo bilaterale konsultasjoner for å oppheve restriksjoner for aktiviteter fra russiske organer på Svalbard.

Brevet understreket at Norge skulle respektere ånden og brevet i 1920-traktaten ved å sikre «lik fri tilgang» til skjærgården og gjennomføre forretningsmessige og økonomiske aktiviteter «basert på vilkår for full likhet.»

I et skriftlig svar fra statssekretær Audun Halvorsen, sendt på epost via departementets kommunikasjonsenhet, heter det at:

«UD kan bekrefte at vi 3. februar mottok et brev fra den russiske utenriksministeren om russisk virksomhet på Svalbard. Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side og er godt kjent for norske myndigheter. All virksomhet på Svalbard må skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer.»

Also read

- Dessverre ble det sett bort fra Russlands forslag om å organisere bilaterale konsultasjoner om problematiske spørsmål som den russiske næringsliv og vitenskapelige virksomheten står overfor i øygruppen, sa  Zakharova og fortsatte: 

- La oss ikke glemme at Svalbard ble overført til Norge under visse betingelser. I løpet av de siste årene har Oslo praktisk talt brudd på traktatens bestemmelser som angir spesifikke forpliktelser fra norske myndigheter i denne forbindelse. En slik tilnærming er ikke tillatt og vi godtar det ikke. 

Also read

Ifølge henne, handler det ikke om å diskutere Svalbards suverenitet, men snarere «om å lete etter måter å løse spesifikke vansker russiske operatører opplever i skjærgården.»

- Norges ikke-konstruktive posisjon, dessverre, multipliserer bare disse problemene, bemerket Zakharova.

- Deres kompleksitet forverres, mens Oslos politikk for å begrense den russiske tilstedeværelsen der kaster en skygge for de bilaterale båndene. Vi forstår ikke norske myndigheters iherdige uvilje til å se etter konstruktive måter å løse denne krisen på. En slik politikk kan ikke gi positiv ånd til samarbeidet vårt. 

Nøkkelord