Revidert nasjonalbudsjett: Dette foreslår regjeringen i nord

Nå arbeides det for at disse lokalene eid av Studentsamskipnaden skal kunne bygges ut og bli lokaler for Svalbard Folkehøgskole. (Foto: LPO Arkitekter)
Nå arbeides det for at disse lokalene eid av Studentsamskipnaden skal kunne bygges ut og bli lokaler for Svalbard Folkehøgskole. (Foto: LPO Arkitekter).

Regjeringen vil blant annet bidra med kapital til Store Norske for å starte bygging av lokalene til Svalbard folkehøgskole.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass et nytt bygg for Svalbard folkehøgskole. Folkehøgskolen på Svalbard har vært et hjertebarn for meg og regjeringen siden ideen kom på bordet. Samarbeidet med folkehøgskolen passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet. Prosjektet er også positivt for lokalsamfunnet og alle de som fremover vil få et år på Svalbard de aldri vil glemme, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2021 kommer det fram at Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra til prosjektet med 200 millioner kroner. 45 prosent av denne investeringen vil være egenkapital til Store Norske og 55 prosent vil være lån. 

Prosjektet omfatter bygging av nye lokaler til undervisnings- og kontorformål, samt kjøp av eksisterende studentboliger i Longyearbyen fra Norges arktiske studentsamskipnad. Nybygget og boligene skal eies av Store Norske, leies av folkehøgskolen og utgjøre skolens campus i Longyearbyen.

Økte bevilgninger til Forsvaret

Videre blir forsvarsbudsjettet tilført om lag 850 millioner kroner. Totalt er forslaget til forsvarsbudsjettet for 2021 på 65,6 milliarder kroner dersom revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt.

Regjeringen foreslår blant annet å omdisponere 338 millioner kroner for å sikre fremdriften i byggeprosjektene på Ørland, Evenes og Porsangermoen. 

"Økt fremdrift fører til økt operativ evne for maritime patruljefly og Finnmark landforsvar. Økt fremdrift i byggeprosjektene bidrar også i regjeringens mål om å få flere i jobb. Dette bidrar til å få ledigheten ned og til å få flere inkludert i arbeidslivet. Det kan også bidra til å skape ny vekst i private bedrifter særlig i Nord-Norge," skriver Forsvarsdepartementet. 

"Med denne omdisponeringen vil nødvendige fasiliteter til de maritime patruljeflyene på Evenes være klare i takt med flyleveransene, rullebanen på Evenes, både for militær og sivil flytrafikk vil bli oppgradert, og den personellmessige opptrappingen for Porsanger bataljon og Finnmark landforsvar kan fortsette."

Gir klarsignal for lufthavn 

– Ny lufthavn på Helgeland er viktig for utviklingen av regionen. Vi har derfor vært tydelige på at denne flyplassen skal bygges, og det skal skje ved Mo i Rana. Regjeringen gir nå klarsignal til at lufthavna skal bygges, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i en pressemelding.

Forventet kostnad for prosjektet er 2,8 milliarder kroner. Lufthavna skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Byggestarten vil skje med det lokale bidraget.

Videre foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at Stortinget bevilger 85 millioner kroner i til Avinor AS i 2021 for å dekke selskapets planleggingskostnader for den nye lufthavna i 2021.

 

Les også

Nøkkelord