Rektorer får ikke nok masterlærere

– Studentene er i en helt annen divisjon enn tidligere, sier rektor Grete Ollila.

Det første kullet med studenter som har tatt master som lærer, er så ettertraktet i jobbmarkedet at flere rektorer i Tromsø ikke får ansatt så mange som de ønsker. 
– Studentene er i en helt annen divisjon enn tidligere, sier rektor Grete Ollila til nettsiden til Universitetet i Nordland.

Samtidig som den femårige masteren i lærerutdanning så dagens lys, ble flere av skolene i Tromsø kommune universitetsskoler. Etter fem år med masterstudenter i praksis skryter rektorene ved universitetsskolene av både samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet og den nye generasjonen lærerstudenter.

–  Mastestudentene er faglig sterkere, og de er mye mer fokusert på å lære seg yrket. Tidligere opplevde vi å få studenter i praksis som tok lærerskolen fordi det kunne komme godt med, nå har vi kun møtt studenter som tar lærerutdanning fordi de ønsker å bli lærere, sier rektor ved Gyllenborg skole, Jill Solheim-Nilsen, til nettsiden.