Regjeringen vil sikre lån på Svalbard

The Svalbard chapter of the Conservative Party has invested a lot of time and effort into having the government change the contractual conditions for leaseholds in Svalbard, and are well pleased with the latest new from the Department. From the left: Kjetil Figenschou (group leader and association leader of Svalbard Conservatives, Prime Minister Erna Solberg, Merete Nordheim and Stein-Ove Johannesen from Svalbard Conservatives. (Photo: Private)
Da Næringsdepartementet overtok alle eiendommen fra Store Norske ble det også laget nye regler for leie av grunn på Svalbard. Det ble ingen suksess, men nå blir de endret.

 

Da Næringsdepartementet overtok alle eiendommen fra Store Norske ble det også laget nye regler for leie av grunn på Svalbard. Det ble ingen suksess, men nå blir de endret.

Nå tar Regjeringen grep og ønsker å endre standardavtalene for leie av grunn til bolig eller næringsformål på Svalbard.

For usikkert for banken

Det var bankene (i praksis Sparebanken Nord-Norge) som mente de nye avtalene var for usikre til at banken var villig til å yte lån. Banken anså at sikkerheten for lån til bygninger/bedrifter på statlig grunn ble for dårlig, all den tid Staten selv kan gripe inn og stanse en eiendomsoverføring.

High North News omtalte saken i fjor høst

De nye leieavtalene tok ikke tilstrekkelig hensyn til banker og andre långiveres behov for å ha sikkerhet i bygninger på statlig eiet grunn. Som følge av dette har flere ønskede næringsprosjekter på Svalbard vært på vent.

Staten blir garantist

Endringen i standardavtalen består i å opprette en lånesikringsordning, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Med denne endringen legger regjeringen bedre til rette for ny næringsvirksomhet på Svalbard og vi opprettholder et levedyktig samfunn i Longyearbyen. Dermed ivaretar vi viktige svalbardpolitiske mål, sier næringsminister Monica Mæland.

-Lettere finansiering

- Endringen vil sikre fortsatt full kontroll med statlig eiet grunn på Svalbard. Samtidig vil den også gi banker og andre långivere større grad av sikkerhet for sine investeringer. Dette kan gjøre det lettere å sikre finansieringen av nye prosjekter, sier Mæland.

Ordningen innebærer at staten på bestemte vilkår forplikter seg til å innfri lån med tinglyst pant i bygninger på statlig grunn på Svalbard, dersom staten av ulike grunner nekter overføring.

Interessant og gledelig

Terje Aunevik, lederen i Svalbard Næringsforening, sier at det er interessant og gledelig at næringsministeren har tatt tak og fulgt opp med konkret handling i denne saken. I en omstillingsfase der vi ser mye uforløst satsingsenergi  i Longyearbyen er det utrolig viktig at denne utviklingskraften ikke blir hemmet av vegring fra bankene – begrunnet i uheldige formuleringer i statens eiendomsavtaler.

Jeg skal innrømme at jeg ikke helt forstår alle nyanser i hva som ligger i formuleringen: "Ordningen innebærer at staten på bestemte vilkår forplikter seg til å innfri lån med tinglyst pant i bygninger på statlig grunn på Svalbard, dersom staten av ulike grunner nekter overføring", men alt i alt veldig positivt, sier Aunevik til High North News.

 

Blir neppe brukt

Lånesikringsordningen utløses altså kun ved bestemte handlinger fra statens side. Regjeringen tror at det er svært lite sannsynlig at den vil bli tatt i bruk i praksis, men at ordningen gir långivere betraktelig større sikkerhet for sine investeringer. Den vil dermed i større grad enn tidligere muliggjøre nye prosjekter med stor grad av lånefinansiering. 

Forslaget vil bli fremmet og behandlet i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 

 

 

 

Nøkkelord