Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

Sjøforsvaret er en stor kunde hos motorfabrikken Bergen Engines. Selskapet har blant annet levert hovedmotorer til Norges største kystvaktskip og eneste isbryter, KV Svalbard og det norske etterretningsskipet «Marjata». (Foto: Jonas Selim / Forsvaret).
Regjeringen vil stoppe salget av motorfabrikken Bergen Engines til TMH International for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

– Regjeringen vurderer at vi nå har tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at det er nødvendig, for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet, at vi forhindrer at Bergen Engines blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

Tirsdag formiddag redegjorde Mæland for Stortinget om håndteringen av Bergen Engines-saken. 

I begynnelsen av februar ble det klart at Rolls-Royce-konsernet har signert en avtale om å selge det norske datterselskapet Bergen Engines til TMH International. TMH International er et russisk-kontrollert selskap og skulle etter planen overta Bergen Engines i løpet av året.

Motorfabrikken Bergen Engines er produsent og leverandør av motorer til det norske Forsvaret og flere allierte land, herunder USA. Selskapet har blant annet levert hovedmotorer til Norges største kystvaktskip og eneste isbryter, KV Svalbard, det norske etterretningsskipet «Marjata».

– Samlet sett mener regjeringen at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet dersom eiendomsretten til Bergen Engines overføres fra Rolls-Royce til TMH. Det vil derfor bli fremmet en kongelig resolusjon med vedtak om å stanse salget i medhold av sikkerhetsloven paragraf 2-5, fredag 26 mars 2021, sier Mæland.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer det fram at de viktigste forholdene som har stått sentralt i regjeringens vurderinger er:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
     
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
     
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
     
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

– Jeg er opptatt av de sikkerhetsutfordringer utenlandske oppkjøp representerer. Denne saken viser at den nye sikkerhetsloven fungerer. Vi har verktøy til å håndtere denne type situasjoner slik at vi sammen kan bevare Norge som en trygg og selvstendig nasjon, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen. 

På en pressekonferanse tidligere denne måneden sa justisminister Mæland at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderte om det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skulle stanses i medhold til sikkerhetsloven.

Les også

Nøkkelord