Rolls-Royce stanser foreløpig salget av Bergen Engines

Justisminister Monica Mæland sendte denne uken brev til Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om det planlagte salget av Bergen Engines AS. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret).
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer å stanse det planlagte salget av Bergen Engines AS. Justisminister Monica Mæland skal redegjøre for Stortinget om saken. 

Saken er oppdatert

Tirsdag ble det kjent at Rolls-Royce foreløpig stanser salget av motorfabrikken Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International. 

– Rolls-Royce har ikke stoppet salget av Bergen Engines til TMH, men de har satt transaksjonen på pause mens myndighetene gjør sine undersøkelser, sier kommunikasjonssjef Merethe Fjeldstad hos Bergen Engines til BT/E24.

På en pressekonferanse tirsdag sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skal stanses i medhold til sikkerhetsloven.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier Mæland i en pressemelding.

Russisk svar

I et Facebook-innlegg fra Russlands ambassade i Norge skriver ambassaden at den ikke har fått henvendelser om bistand ved gjennomføring av overenskomster mellom «ТМН International» og «Rolls-Royce Group» og at det derfor er umulig å gi innholdsrike kommentarer om saken.

«Den antirussiske tonen av den oppståtte diskusjon i Norge vekker selvfølgelig en alvorlig bekymring. Forsøkene på å finne dobbeltbunn ut av ingenting i handlinger av kommersielle aktører ser rart og kunstig ut. Vi regner med at norske myndigheter bruker ikke-diskriminerende tilnærmingen overfor russiske næringsoperatører,» skriver ambassaden videre. 

Les også

Avtaler med Sjøforsvaret

I begynnelsen av februar ble det klart at Rolls-Royce-konsernet har signert en avtale om å selge det norske datterselskapet Bergen Engines til TMH International for rundt 150 millioner euro.

Det russisk-kontrollerte selskapet TMH International skulle etter planen overta Bergen Engines i løpet av året.

Sjøforsvaret er en stor kunde hos motorfabrikken. Bergen Engines har blant annet levert hovedmotorer til Norges største kystvaktskip og eneste isbryter, KV Svalbard, det norske etterretningsskipet «Marjata», samt flere NATO-land. 

Skal redegjøre for Stortinget

Mæland sendte tirsdag brev til Stortingets presidentskap om å få holde en muntlig redegjørelse om det planlagte salget av Bergen Engines AS.

– Det har vært mye oppmerksomhet i det politiske miljøet og media om denne saken. Jeg ber derfor Stortinget om å få gi en muntlig redegjørelse om problemstillingen med bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet og hvordan sikkerhetsloven kan brukes til å motvirke dette. I tillegg vil jeg orientere om arbeidet regjeringen gjør på området, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Bergen Engines AS har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret

– Sikkerhetsloven kan likevel bli brukt i forbindelse med det planlagte salget. Loven har et bredt spekter av virkemidler for å håndtere tilfeller der nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet. Vi har altså et handlingsrom, og det er dette vi nå går grundig gjennom, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nøkkelord