Regjeringen øker overvåkningen og tilstedeværelsen i nord

Utenriksminister Børge Brende er klar på at Nordområdene fortsatt er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Her ser vi statsråden i hyggelig passiar med guvernør Marina Kovtun fra Mumansk Oblast ved en tidligere anledning. (Foto: Arne O. Holm)
Regjeringen kommer med motsatt signal enn Forsvarssjefen kom med i forrige uke.Regjeringen kommer med motsatt signal enn Forsvarssjefen kom med i forrige uke.  

Forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt fram sist uke vil blant annet legge ned flybasen på Andøya og med det ta vekk overvåkningen Orionflyene utfører, samt redusere landets marinefartøy. Mange har kritisert forslaget som hevdes å redusere overvåkningskapasiteten og tilstedeværelsen i nord.

I statsbudsjettet går regjeringen i motsatt retning, de vil styrke Forsvarets tilstedeværelse i nord med maritime patruljefly (Orion) og ubåter, og gir 97,1 millioner kroner ekstra til satsingen. I tillegg skal seilingssesongen til Sysselmannens tjenestefartøy forlenges, og får 18 millioner kroner til det. 

Regjeringen skriver under kapittelet Nordområdesatsingen at Norges interesser og ansvar i Nordområdene betyr at vi må være til stede og ivareta både rettigheter og plikter i regionen. Derfor økes Forsvarets tilstedeværelse til havs og overvåkningskapasiteten. 

Viktigste utenrikspolitiske område

- Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen ønsker å videreføre nordområdesatsingen på et høyt nivå i 2016, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen foreslår å bruke omlag 3 milliarder kroner i statsbudsjettet til konkrete tiltak innen fem prioriterte områder som internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljøvern/sikkerhet/beredskap. 

- Det tjener alle at Arktis forblir en fredelig og stabil region, at havretten og etablerte forvaltningsregimer etterleves. Internasjonalt samarbeid i nord, ikke minst med Russland, har gitt gode resultater på en rekke områder, som sjøsikkerhet, felles fiskeriforvaltning, miljø, atomsikkerhet og folk-til-folk-samarbeid. Dette er viktig å videreføre. Samarbeidet med USA under deres formannskap i Arktisk råd (2015-2017) blir også viktig å videreutvikle. De dramatiske klimaendringene i Arktis og koblingen til de internasjonale klimaforhandlingene vil også prege neste år, sier utenriksminister Børge Brende.

 

 

Tags