Regjeringen lover styrket beredskap i nord

Regjeringen prioriterer beredskapen i nord i revidert statsbudsjett.

Da finansminister og Frp-leder Siv Jensen i helgen besøkte fylkesårsmøtet til Nordland Frp kom hun med tre gode nyheter for sikkerhet og beredskap i nordområdene. 

Vol.no skriver at regjeringen nå forserer arbeidet med ny miljø og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. I tillegg får Kystvakten 20 millioner ekstra i revidert budsjett. Pengene skal sikre rask reparasjon av kystvaktskipet KV Andenes etter grunnstøtingen i desember. 

Også Hovedredningssentralen i Nord-Norge vil få mer penger, men hvor mye ville ikke finansministeren ut med under helgens møte. Hun viste til revidert budsjett. 

 

 

 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: