Redusert sjømateksport i november

Norges Sjømatråd melder om redusert eksportvolum og verdi for flere fiskeprodukter, sammenlignet med november i fjor. Makrelleksporten er imidlertid sterk. (Foto av fiskemottaket i Honningsvåg, Trine Jonassen, High North News).
Lavere etterspørsel: – Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 11 prosent, sammenlignet med november i fjor, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding

Norges sjømatråd melder om nedgang i eksportvolum og verdi for en rekke produkter.

Klippfisk og tørrfisk

For tørrfisk er nedgangen i eksportvolum på 36 prosent. Verdien falt med 57 millioner kroner, eller 44 prosent, sammenlignet med november i fjor. Det meldes også om et utfordrende klippfiskmarked. Eksportvolum og verdi falt med henholdsvis 15 og 21 prosent. 

– Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø i pressemeldingen.

– Det store julesalget må i år dekkes av detaljhandelen, men det vil ikke være nok til å veie opp for bortfallet av etterspørselen fra restaurantene. Et resultat av dette er en betydelig redusert pris for de fleste av sjømatproduktene, legger direktøren til. 

Videre melder Norges Sjømatråd om verdinedgang for laks, nedgang for fersk torsk og lavere etterspørsel etter fryst hel torsk. 

– For fryste fileter er det fortsatt vekst, både i volum og pris. Dette kan ses i sammenheng med at flere markeder nå opplever en ny nedstengning, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd i pressemeldingen.  

Sterk makrelleksport

Norge eksporterte 58 000 tonn makrell til en verdi av 928 millioner kroner i november. Det er en økning i volum på 45 prosent. Verdien økte med 185 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med november i fjor, ifølge Norges Sjømatråd. 

– Sammen med sild er makrell et produkt som hovedsakelig selges i dagligvarehandelen, har lang holdbarhet og er billigere enn mange andre produkter. Under koronakrisen har det vært økt etterspørsel etter sild og makrell, og vi ser at eksportverdien for disse artene allerede har passert fjoråret, sier Tom-Jørgen Gangsø. 

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i november. 

Les også

Nøkkelord