Redaktøren i BarentsObserver må gå på dagen

Thomas Nilsen må forlate redaktørstolen i BarentsObserver. (Foto: Atle Staalesen/BarentsObserver)
Redaktør Thomas Nilsen i BarentsObserver er sagt opp.

Redaktør Thomas Nilsen i BarentsObserver er sagt opp.

Nilsen har vært ansatt i Barentssekretariatet siden 2003, og de seks siste årene som redaktør av BarentsObserver. 

Styreleder Stig Olsen, Nordland fylkeskommune, begrunner avskjedigelsen med pliktbrudd og illojalitet med henvising til at redaktøren har handlet i strid med arbeidsgivers interesser. 

Oppsigelsen kommer i kjølvannet av en konflikt som oppsto da representantskapet i mai i år ikke ville tillate avisen å publisere etter redaktørplakatens rettigheter og plikter
 
- Jeg har gjort det som er en redaktørs ansvar, å stå opp for pressefriheten. Når BarentsObservers eiere i mai vedtok at vi ikke skal følge Redaktørplakaten er det min jobb å si fra om konsekvensene av dette. Jeg kritiserte avgjørelsen offentlig fordi jeg mener ingen politikere skal blande seg inn i BarentsObservers redaksjonelle frihet, sier Thomas Nilsen.


Begrense rollen

BarentsObserver drives av Barentssekretariatet, som igjen er eid av Nordland, Troms og Finnmark.

Thomas Nilsen sier i en pressemelding at avskjedigelsen viser med tydelighet hvor viktig det er for de nordnorske politikerne å begrense BarentsObservers rolle som et fritt medium i det norsk-russiske grenselandet. 

BarentsObserver er en nettavis som publiserer både på russisk og engelsk. De dekker utviklingen i Barentsregionen og Arktis. 

- Med fokus på grensekryssende samarbeid har vi daglig forsøkt å balansere våre nyheter for å speile hva som faktisk skjer i samfunnet, i Russland, Norge og resten av regionen, sier de andre redaksjonelle medarbeiderne i BarenstObserver Trude Pettersen og Atle Staalesen. De mener dagens hendelse får det til å se ut som om eierne gjør det de kan for å ødelegge avisen og det nyhetsproduktet som er utviklet siden 2002. 


Sjokkert og opprørt

Konflikten mellom nettavisen og eierne er nå kommet til et nytt nivå, og redaksjonen sier de er sjokkert og opprørt over at redaktøren nå er sagt opp med umiddelbar virkning.  

- I en tid med en meget krevende medievirkelighet i Russland finner vi det dypt bekymringsverdig at politiske ledere i Nord-Norge synes og ville begrense BarentsObservers rolle som formidler av nyheter og meninger som kan oppfattes som kritiske mot undertrykkingen av demokratiske stemmer, sier Pettersen og Staalesen. Tags