Redaktøren i BarentsObserver er kalt inn på teppet

Alvorlige ansikter i Barents Observer da konflikten med eierne startet. Når er oppsigelsen av redaktøren, Thomas Nilsen (t.h.) trukket, mot at han sier opp stillingen frivillig. (Foto: Claus Bergersen)
Arbeidsgiver vurderer skriftlig advarsel til redaktøren for hvordan han har reagert på vedtaket om at avisen ikke får jobbe under Redaktørplakaten.


Arbeidsgiver vurderer skriftlig advarsel til redaktøren for hvordan han har reagert på vedtaket om at avisen ikke får jobbe under Redaktørplakaten. 


Journalisten.no skriver at Thomas Nilsen er innkalt til drøftingsmøte av styreleder Stig Olsen. 

I forrige uke vedtok representantskapet til Barentssekretariatet, som eier BarentsObserver, at redaksjonen ikke får jobbe under Redaktørplakaten, slik de selv ønsker. Vedtaket har fått kraftige reaksjoner fra flere hold, og det er måten Nilsen har omtalt situasjonen på som er bakgrunnen for drøftingsmøtet. 

Samtidig som representantskapet vedtok at det ikke er aktuelt med Redaktørplakaten, har både styreleder og lederen i representantskapet, Nordlands fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap), forsikret at avisen skal få fortsette som før.

Men den forsikringen gjelder tydeligvis ikke dersom avisen er kritisk til eiernes håndtering. For i innkallingen til drøftingsmøtet som redaktøren har fått står det i følge Journalisten at arbeidsgiveren vurderer en skriftlig advarsel på grunnalg av hvordan Nilsen har reagert på vedtaket fra representantskapet. 

«Dette gjelder særlig artikkelen du og andre signerte i Barents Observer (…), men også utsagn som du har kommet med til andre media vedrørende denne saken,» heter det, og videre: 

«Styreleders vurdering av dette er at den fremstilling du gir av saken er misvisende i en slik grad at dette representerer et brudd på den lojalitetsplikten du har overfor din arbeidsgiver».

Nilsen sier selv til Journalisten at han oppfatter dette som første skritt til varsel om oppsigelse, og det beste bevis om at eierne her aktivt griper inn i det redaksjonelle produktet.  


Les også Torsdagskommentaren fra Reidun Kjelling Nybø, "Redaktørplakaten for dummies -og fylkespolitikere", hvor hun ber politikerne om å være gode rollemodeller, ikke "ta en Putin". 

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)
Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), leder representantskapet for Barentssekretariatet.

Tags