Reaksjoner på kvotemeldinga: Forslag til omfordeling av torsk får kritikk

Fiskere i den havgående flåten
Fiskere som jobber i den havgående flåten blir taperne i regjeringens kvotemelding, mener Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon. (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt).

Leder for Norges Fiskarlag er positiv til flere av regjeringens forslag i kvotemeldingen. Organisasjonen Fiskebåt mener fiskerne kommer til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag til kvotemelding.

– Kvotemeldinga inneholder veldig mye positivt, som vil være et godt grunnlag for Stortinget å jobbe videre med, sier leder for Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, til High North News. 

Fredag presenterte fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) regjeringens kvotemelding, som har fått navnet «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

Nødvendige tiltak

Kvotemeldinga legger viktige rammer for fiskerinæringa, og under dagens framleggelse presenterte Myrseth avklaringer om tilbakefall av strukturkvoter, gjeninnføring av trålstigen, tiltak for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger, samt kvotefordeling på nordøstarktisk torsk og norsk vårgytende sild. 

Hvilke punkter mener du er særlig positivt? 

– Både tilbakefall av strukturkvoter, men også id-kvoteordning på den mindre kystflåten. Dette er veldig nødvendig, sier Heggebø og legger til at Fiskarlaget også er positive til at trålstigen og sildestigen er tilbake. 

Sentrale prinsipper i næringen videreføres

I en uttalelse på Norges Fiskarlags hjemmeside påpeker Heggebø at organisasjonen er glade for at regjeringen i stor grad har valgt å lytte til rådene fra Norges Fiskarlag, og at den nye kvotemeldingen i hovedsak innebærer at sentrale prinsipper i næringen videreføres. 

– Noen endringer er foreslått, og dette er momenter som vi må gå dypere ned i de neste ukene frem mot høringen i slutten av måneden og det videre politiske arbeidet frem mot påske, sier han.

Til HNN utdyper Heggebø at Fiskarlaget imidlertid er særlig skeptisk til forslaget om omfordelingen av torsk. 

– Det er ikke i tråd med våre vedtak, sier han. 

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth kvotemeldingen
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth med den nye kvotemeldingen. (Foto: NFD)

Reaksjoner mot ny fordeling av torsk

I kvotemeldingen foreslår regjeringen at kvoten for torsk nord for 62 grader nord til åpen gruppe (ikke nødvendig å ha konsesjon for å delta) skal være en avsetning på 6,12 prosent fra den norske kvota. Videre foreslår regjeringen at denne kvoten skal fordeles fra toppen, altså fra den samlede norske kvota for torsk. 

Fordelingen til åpen gruppe har tidligere blitt avsatt fra kvoten som fordeles til fartøygruppene med konvensjonelle redskap.  At kvoten til åpen gruppe tas fra toppen innebærer en ny fordeling hvor trålflåten vil måtte gi fra seg torsk til åpen gruppe.   

På fiskeriseminaret i Tromsø, som ble avholdt i etterkant av Myrseths presentasjon, sa konsernsjef Tommy Torvanger i fiskerikonsernet Nergård at det var viktig å få avklaring på strukturkvotene og deres tilbakeføring. Samtidig mente han at det mest negative er at kvoten til åpen gruppe blir fordelt fra toppen. Dette vil føre til krangel om kvotene framover, sier han. 

–Taper inntekt

I Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, er det også skepsis til kvoteendringer. 

– Kvoteendringene som nå er foreslått er et historisk skifte med tanke på stabil ressursfordeling. De foreslåtte endringene vil øke konfliktlinjene i næringen, sier styreleder Christian Halstensen i Fiskebåt i en pressemelding og legger til: 

– Regjeringens politikk vil redusere verdiskapningen, redusere antall helårsarbeidsplasser og bidra til redusert aktivitet langs kysten. Spesielt vil verfts- og utstyrsindustrien bli rammet, men også øvrige tjenesteytende næringer. Politikken medfører at fisken, fellesskapets ressurser, ikke benyttes til fellesskapets beste. 

– Om lag 2000 fiskere og deres familier som er bosatt langs kysten kommer til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag til kvotemelding. I 2023 ville de tapt 50 000 kroner i inntekt, hvis regjeringens politikk var innført. Dette er fiskere som bor i kystkommuner og bidrar til helårsarbeidsplasser langs hele kysten. 

Les også

Nøkkelord