Rana kommune om tvisten med Rana Gruber: - Har strukket oss langt

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
- Rana kommune har strukket seg langt for å imøtekomme Rana Grubers behov, mener rådmann Robert Pettersen. Kommunen oppfordrer til samarbeid når det nå skal fastsettes en ny takst for gruveselskapets eiendomsskatt, slik at begge parter kan legge saken bak seg.- Rana kommune har strukket seg langt for å imøtekomme Rana Grubers behov, mener rådmann Robert Pettersen. Kommunen oppfordrer til samarbeid når det nå skal fastsettes en ny takst for gruveselskapets eiendomsskatt, slik at begge parter kan legge saken bak seg.

18. August kom dommen i Lagmannsretten som konkluderte med at Rana kommune urettmessig har innkrevd eiendomsskatt fra Rana Gruber siden 2011.

- Nå er vi lettet og glad, uttalte gruvedirektør, Kjell Sletsjøe, den gang.

Lagmannsretten dømte kommunen til å oppheve sine vedtak og betale tilbake innbetalt eiendomsskatt, samt betale saksomkostningene; totalt nesten 25 millioner kroner.

Rana Gruber har allerede gjort krav på pengene, men Rana kommune vil ikke betale alt i en smell.

Det har fått gruveselskapet til å true med ny rettsak.


- Ny takst har høy prioritet

- Rana kommune har strukket seg langt for å imøtekomme selskapets behov og har utbetalt et à konto beløp på 6,7 millioner kroner til selskapet. I tillegg har selskapet blitt innvilget betalingsutsettelse for 2015, og inntil ny takst er fastsatt av klagenemnda, sier rådmann Robert Pettersen i en pressemelding.

- Arbeidet med ny takst har høy prioritet i kommunen, sier han.

Rådmannen sier kommunen ikke har forstått Rana Gruber slik at gruveselskapet mener at kommunen ikke har anledning til å skrive ut eiendomsskatt, og dette er heller ikke lagt til grunn i lagmannsrettens dom, sier han.

- Rana kommune har forhørt seg med statlige myndigheter, samt kvalitetssikret saken juridisk, for å forsikre oss om at saken er håndtert korrekt, sier Pettersen.

Han sier Rana kommune vil etterleve dommen etter gjeldende regler.

- Trusler om anmeldelse en avsporing

- Disse reglene innebærer at innbetalt skattebeløp ikke straks skal tilbakebetales, men at for mye innbetalt skatt skal tilbakebetales etter at ny takst er avholdt. Beløpet etter avregning skal tilbakebetales selskapet med 6 prosent renter. Når Rana kommune likevel har utbetalt ett à konto beløp på 6,7 millioner kroner, saksomkostninger på 2,7 millioner kroner, og i tillegg gitt betalingsutsettelse er dette gjort utelukkende av hensyn til bedriftens behov, og ikke basert på en forpliktelse for kommunen, sier rådmannen.

- Rana Gruber har varslet at de vil anmelde enkeltpersoner i kommunen dersom ikke hele eiendomsskattebeløpet innbetales. Dette er det ikke grunnlag for og kommunen anser dette for ¨å være en fullstendig avsporing i saken. Kommunen vil oppfordre selskapet til å samarbeide når kommunen nå skal fastsette ny takst for selskapet slik at partene kan legge saken bak seg, heter det i pressemeldingen.

 

 

 

Les også:

Nekter å la jernmalm takseres som naturgrus, anker til lagmannsretten

Eiendomsskatt for retten i juni

Politikerne skal diskutere skatten til Rana Gruber

Vil møte Rana Gruber for samtaler

Dommen har konsekvenser for hele bergindustrien

Rådmann Robert Pettersen i Rana kommune (Foto: Rana kommune)
Rådmann Robert Pettersen i Rana kommune (Foto: Rana kommune)

Tags