Rana Gruber satser elektrisk – skal kutte alle CO₂-utslipp i innen 2025

Gunnar Moe, Rana Gruber
Med kort vei til havnen i Gullsmedvik med jernbanetransport har Rana Gruber et godt utgangspunkt, og prosesseringen av jernmalmen er allerede drevet på 100 prosent fornybar energi via vannkraft. Administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe, ser fram til prosessen. (Foto: Rana Gruber).  

Elektrifisering skal bidra til at Rana Gruber når målsettingen om å være CO₂-fri i 2025, som den første jernmalmgruven i verden.

Rana Gruber i Mo i Rana i Nordland slipper ut rundt 10 000 tonn CO₂ i året. Nå vil de bli den første utslippsfrie jernmalmgruven i verden. Det skal skje med total utskiftning av maskiner.

Gruven henter ut fem millioner tonn med jernmalm hvert år, som eneste selskap i Norge.

Vi er stolte over å være den jernmalmprodusenten med lavest miljøavtrykk i verden. Samtidig er kravene stigende hos kunder og samarbeidspartnere, og ved å sette enda mer ambisiøse klimamål forventer vi å kunne styrke Rana Grubers konkurransekraft på lang sikt, sier administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe.

Godt utgangspunkt

Med kort vei til havnen i Gullsmedvik med jernbanetransport har Rana Gruber et godt utgangspunkt, og prosesseringen av jernmalmen er allerede drevet på 100 prosent fornybar energi via vannkraft.

Derfor mener direktøren at veien til helgrønn drift er innen rekkevidde.

Planen er å bytte ut maskiner fortløpende.
Administerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe.

Selskapet jobber med en elektrifisering av maskinparken, i tillegg til at det er en satsning på del-elektrifisering av Nordlandsbanen. Rana Gruber deltar dessuten i et pilotprosjekt med hydrogendrevne lokomotiver i samarbeid med Sintef.

Teknologien er klar

– Selv om CO₂-utslippene allerede er svært lave i bransjesammenheng er målet å bli fullstendig karbonfrie innen fem år gjennom prosjekter som krever en del nybrottsarbeid, men hvor vi ønsker å gjøre vårt for å få i gang viktig utvikling både for oss og for samfunnet, sier Moe til High North News.

Han mener at teknologien nå er klar for det grønne skiftet, også innenfor gruvedrift.

– Utviklingen av el-drevne maskiner går fort framover nå, og vi er sikre på at disse vil bli tilgjengelige i løpet av dette tidsrommet. Planen er å bytte ut maskiner fortløpende, sier Moe.

Millionbeløp

De begynner med de minste maskinene, og skal jobbe seg oppover. Billig blir det ikke.

Les også:

I sum investeres et tresifret millionbeløp i innsatsen på kort og mellomlang sikt. Målet er blant annet å vise at løsninger som er bra for miljøet, klimaet og samfunnet også lønner seg for næringslivet.

– Langsiktige investeringer i grønnere og mer effektive løsninger lønner seg ikke bare for miljøet og klimaet; det er også økonomisk lønnsomt fordi det både gjør arbeidet mer sømløst og gjør produktene mer attraktive på et marked som stiller stadig høyere krav, sier Moe.

Sitt ansvar bevisst

Gruvesjefen håper ikke minst satsningen kan bidra til å vise at mineralnæringa tar sitt mandat på alvor, og at de vil være med å gjøre sin del av innsatsen mot reduserte CO₂-utslipp på lands- og verdensbasis.

– Mange og store teknologiske prosesser og grundige hensyn til miljø og klima legger grunnlaget for dagens mineralutvinning. De tiltakene vi skal iverksette fremover vil fremtidssikre Rana Gruber og våre nesten 300 arbeidsplasser, sier Moe.

– For oss som både bedrift og privatpersoner handler det om samfunnsoppdraget og ansvaret vi har for jorda og de kommende generasjonene, avslutter Gunnar Moe.

Nøkkelord