Prøver ny anbudsform

Fylkesrådet i Nordland kjøper inn fem nye hurtigbåter og prøver ut ny anbudsform.

Prøveprosjektet med ny anbudsform innebærer at man splitter opp anbud i tre deler. - Vårt mål er skaffe best og mest samferdsel for pengene. Fordelene med å splitte opp anbudsformen, er at flere kan konkurrere om det de hver for seg er gode på, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap) i en pressemelding.

Hun viser til at det er flere kan konkurrere om å finansiere fartøy, andre om å eie dem og noen om å drifte dem. Denne anbudsformen er det fylkesrådet i Nordland nå vil prøve ut på en gruppe mindre fartøyer. Fylkesråden tror at prisene på tilbudene de får inn vil gå ned i den nye anbudsformen. Dermed vil fylkeskommunen kunne øke og bedre tilbudet for de reisende i fylket.

- Flere aktører som gir inn anbud, bør gi lavere priser. Det gir rom for enda bedre kollektivløsninger i Nordland, poengterer samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: