Politikerne skal diskutere skatten til Rana Gruber

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Ordfører Kai Henriksen (H) i Rana sier at dersom det var enkelt å finne en løsning på Rana Grubers eiendomsskatt ville han gjort det for lenge siden. I morgen møtes formannskapet for å diskutere saken.
Ordfører Kai Henriksen (H) i Rana sier at dersom det var enkelt å finne en løsning på Rana Grubers eiendomsskatt ville han gjort det for lenge siden. I morgen møtes formannskapet for å diskutere saken. 

Rana Gruber saksøkte i fjor Rana kommune fordi de mener takseringen som ligger til grunn for eiendomsskatten er beregnet på feil grunnlag. Eiendommen er taksert som naturgrusforekomst, og bedriften mener de i tillegg er taksert for eiendom som ikke er i deres eie. 

I november tapte Rana Gruber tapte i november saken som gikk for Rana Tingrett. I dommen er det ikke tatt stilling til om grunnlaget for verdifastsettelsen er riktig eller ikke, da retten mener skjønnsutøvelsen framstår som grundig og veldokumentert.  Nå anker Rana Gruber. 

- Vi skal se hvilket handlingsrom vi har for å gjøre noe med dette, sier Henriksen. Han sier denne saken ikke står på politisk vilje, men at det ikke er politikerne som fastsetter taksten. 

- Det er lover og regler som styrer dette med eiendomsskatt, det er ikke noe vi avgjør politisk. Når Rana kommune har vedtatt en retaksering må vi følge opp med de takstene som ligger i eiendomssskatteloven, sier ordføreren. 

- Hva skjer hvis dere bryter loven, blir kommunen straffet? 

- Det vet jeg ikke, men for oss er likhetsprinsippet viktig. Dersom Rana Gruber blir behandlet annerledes får det konsekvenser for hvordan vi kan beskatte de andre bedriftene i kommunen. 


Fremst i køen

Den nye verditaksten har ført til en så stor økning i eiendomsskatten for Rana Gruber at selskapet nå må betale mer enn Glencore, Celsa, Fesil og Mo Industripark til sammen. 

Ordføreren skulle gjerne funnet en annen løsning i saken enn at striden nå går for retten. 

- Hvis det finnes muligheter for andre løsninger skal jeg stå fremst i køen for å finne en, sier ordfører Kai Henriksen. 


Ambivalent 

Høyreordføreren sier han har et ambivalent forhold til hele saken. 

- Eiendomsskatt er ikke rettferdig, og da det ble vedtatt retaksering i 2008 stemte både Høyre og Frp mot. Det er en skatt som er urettferdig i sin helhet, den går ikke etter inntektsevne og rammer urettferdig. 

Men sier han lojalt må følge et vedtak som er gjort, og Rana må forholde seg til de satsene som ligger i eiendomsskatteloven og de takstene som settes av kvalifiserte takstmenn. 

- Men det er underlig at to kvalifiserte takstmenn setter takst på Rana Gruber med over 500 millioner i forskjell? 

- Ja, jeg var veldig overrasket over at det var så stor forskjell. Men om det er riktig eller ikke er ikke noe vi politikere har faglig kompetanse til å vurdere. Jeg går ut fra at de har utnyttet loven maksimalt. 

- Hva med det at eiendommen er taksert som naturgrus? 

- Det er noe takstmann må svare for. Tingretten slo i november fast at de var kvalifiserte, så hva som er riktig her er ikke noe vi kan vurdere. 


Ordfører i Rana Kai Henriksen (H). (Foto: Rana Kommune)
Ordfører i Rana Kai Henriksen (H). (Foto: Rana Kommune)

Tags